Interview Henrik Hooimeijer

Interview Henrik Hooimeijer

Het bestuur van de Betonvereniging is afgelopen mei uitgebreid. Maar wie zijn de leden van het bestuur nu precies en wat is hun achtergrond? Graag stellen zij zich voor aan de vereniging. In dit interview meer over het nieuwe bestuurslid Henrik Hooimeijer.


Wie is Henrik Hooimeijer?
Henrik is lid van het directie team van Rijkswaterstaat GPO (Grote Projecten en Onderhoud). Daarin is hij verantwoordelijk voor de techniek als directeur Techniek en Technisch Management. Henrik legt uit: 'in mijn directie zijn alle denkbare kennisvelden van bouw- en onderhoudstechnologie vertegenwoordigd, waaronder ook een aantal betonspecialisten. Wij zeggen daarbij dat we het geweten van techniek zijn. Dit deed ik samen met Edwin Griffioen en nu met zijn opvolger. Ik woon in Katwijk samen met mijn vrouw en twee dochters. Onze zoon woont inmiddels op kamers. Als ik even de tijd heb zit ik net als bestuurslid Sander graag op mijn racefiets met een podcast op.'


Opleiding

Henrik heeft aan de TU gestudeerd bij de faculteit der Civiele Techniek. Zijn afstudeerrichting was Vloeistofmechanica. Daarnaast heeft hij verschillende leiderschapstrainingen gevolgd, waaronder een Rijksbrede training voor Topmanagers Binnen de Rijksoverheid.


Werkervaring
Na zijn afstuderen is Henrik begonnen bij Rijkswaterstaat in de wegenbouw, waarbij hij met name ook keek naar wegen van beton. Henrik legt uit: 'hiervoor heb ik gerekend aan verschillende wegen, waaronder de A5 en ook de A73. Hierbij heb ik besluitvorming voorbereid waarbij we Life Cycle Cost, doorstroming en ook Life Cycle Analysis hebben gebruikt voor de onderbouwing hiervan.'

Henrik heeft diverse functies bekleed binnen Rijkswaterstaat. 'Zo heb ik ervaring mogen opdoen als verantwoordelijke voor de landelijke Gladheid Bestrijding en was ik programmanager Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerder. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor Implementatie van Assetmanagement binnen Rijkswaterstaat, was ik Districtshoofd van het District Amsterdam en ben ik nu directeur Techniek en Technisch Management.'


Nevenactiviteiten

In de betonketen is Henrik naast de Betonvereniging ook te vinden in de stuurgroep van het Betonakkoord. Hier komen bestuursvoorzitter Dorien Staal en Henrik elkaar extra tegen.


Wat is jouw connectie met de betonsector?
Henrik: 'als Civiel Techneut uit Delft heb ik het lijflied nog goed in mijn systeem zitten. Daarnaast heb ik zeker nu veel te maken met de beton, niet alleen nieuwbouw, maar ook het ingewikkelde berekenen van de restwaarde van betonnen objecten. We hebben een grote uitdaging op vervanging en renovatie en daarbij is ook het gedrag van beton een belangrijk speerpunt van ons. Ook in relatie met Eurocodes. Dit houdt in dat ik met mensen in mijn directie regelmatig moet bijpraten, wat mijn technische hart weer sneller doet kloppen.'

Was je al eerder betrokken bij de Betonvereniging?

'Nog niet als lid, ik ben wel op verschillende Betondagen geweest, meestal in de rol van spreker.'


Hoe ben je ertoe gekomen om bestuurslid te worden?
 Wie heeft je benaderd en hoe is dat gegaan?
Henrik: 'Toen Edwin Griffioen nog in het bestuur deelnam, heb ik Maikel Jagroep en het bestuur uitgedaagd om positie te kiezen. Toen Edwin afscheid nam heb ik hem aangegeven dat ik hem wel wil opvolgen, omdat ik de waarde van de Betonvereniging zie en daar graag wil bijdragen aan met name de maatschappelijke waarde die de Betonvereniging kan toevoegen aan de grote uitdagingen waar we als GWW voor staan.'

Welke ambitie heb je als bestuurslid?

'Mijn ambitie is om samen met ons team de maatschappelijke meerwaarde van de Betonvereniging duidelijk te maken. Vooral de kennisontwikkeling passend bij de opgave van onder andere duurzaamheid, maar ook in mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten. Ik kijk hier heel erg naar uit!'

Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de betonsector en welke rol en uitdagingen zijn volgens jou hierin weggelegd voor de Betonvereniging?

'Beton zal een belangrijk bouwmateriaal blijven. De samenstelling hiervan gaat veel innovatiekracht behoeven om mee te kunnen bewegen met de hogere eisen die worden gesteld aan met name de impact van beton tijdens de bouw, maar ook in circulariteit van het materiaal. Dit is een enorme kennisopgave en ook een andere blik op ons werk. Ik zie dat wij als branche elkaar hier begrijpen, maar dat vergt wel nog begrip voor elkaars positie in de branche. Voor de Betonvereniging zie ik hier een belangrijke rol, die wordt ook gezien door anderen met als gevolg dat we ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep Betonakkoord.'