Interview Herman van der Horst

Interview Herman van der Horst

Het bestuur van de Betonvereniging is sinds mei uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Maar wie zijn de leden van het bestuur nu precies en wat is hun achtergrond? Graag stellen zij zich voor aan de vereniging. In dit interview meer over Herman van der Horst, penningmeester en secretaris van de Betonvereniging.

Wie is Herman van der Horst?

Herman van der Horst (1961) is een geboren en getogen Rotterdammer en is opgegroeid tussen de betonnen torenflats van meer dan 13 verdiepingen hoog. Inmiddels is Herman 35 jaar getrouwd met Irene en zijn vrije tijd besteedt hij graag aan reizen, lekker eten, drone vliegen, meevliegen in helikopters en zijn vriendenkring.

Opleiding

Na de middelbare school heeft Herman de opleiding Weg- en Waterbouwkunde met afstudeerrichting Constructies gevolgd aan de HTS. Herman vertelt over zijn afstuderen: “Uiteindelijk ging mijn afstudeerrapport over een olympisch zwembad uitgevoerd door middel van een stalen vakwerkdakconstructie. Mijn voorkeur was om af te studeren op het gebied van betonconstructies, alleen vanwege de vele aanmeldingen voor deze afstudeerrichting moest er worden geloot. Helaas werd ik niet ingeloot en ben ik dus afgestudeerd op staalconstructies.”

Naast de opleiding Weg- en Waterbouw heeft Herman de hbo-opleiding Werktuigbouw in de avonduren gevolgd, omdat hij de eerste tien jaar van zijn constructieve loopbaan actief was in het vakgebied van beweegbare bruggen. Herman legt uit: “Naast specialistische cursussen zoals Hydrauliek & Pneumatiek, heb ik ook verschillende post academische opleidingen gevolgd, evenals een post-hbo Bedrijfseconomie. Ik geloof dat je altijd en iedere dag jezelf moet blijven ontwikkelen, zodat je waarde kan toevoegen in je dagelijkse werk, waar of voor wie je dat ook doet. De Betonvereniging, het kennisinstituut voor de branche op het vlak van beton, sluit bij deze denkbeelden aan en zorgt ervoor dat vakkennis, de basis, niet verloren gaat maar uitgedragen en overgedragen wordt.” “Als constructeur hield ik mij bezig met beweegbare bruggen met betrekking tot het ontwerp van de staalconstructie, maar ook de inpassing en de bewegende delen in de betonnen machinekelders. Projecten waaraan ik heb gewerkt zijn onder andere de renovatie van de onderbouw en aandrijving van de draaibrug Hoendiep, maar ook de nieuwbouw van de Vinkbrug te Leiden. Trots ben ik op het ontwerp van de spoorhefbrug Dordrecht, die prominent boven de autotunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht uittorent. Gefundeerd op 1.8m diameter Franki palen.”

Na zijn periode als constructeur heeft Herman acht jaar leiding gegeven aan een groep van 40 ontwerpers op het gebied van bruggen (beton, staal, staalbeton). Een periode waarin de Hemboog, Betuweroute en de staalbeton spoorbrug Oosterbeek tot stand kwamen. Daarna was hij actief als projectmanager bij de realisatie van een voorgespannen spoorviaduct.

Herman legt uit hoe hij vervolgens zijn koers heeft gewijzigd: “Na mijn werk als projectmanager heb ik met de opkomst van D&C contracten namens Movares tien jaar lang de samenwerking met aannemers in projecten opgebouwd. Daar komen dan ook mijn vele contacten in de betonbranche uit voort. Na een periode als divisiedirecteur werkzaam te zijn geweest, ben ik nu binnen Movares verantwoordelijk voor alle commerciële- en projectactiviteiten die wij doen voor gemeenten, provincies, waterschappen, havenbedrijven en regionale netbeheerders. Hierdoor kom ik nog dagelijks in aanraking met allerlei activiteiten in onze branche.”

Dat klinkt als een drukbezet man. Zijn er nog andere activiteiten die je naast je werk onderneemt?

“Gedurende een groot deel van mijn carrière ben ik actief geweest in de branche. Onder andere als bestuurslid van het IABSE, maar ook als lid van de Kenniscommissie Opleidingen van Bouwen met Staal. Daarnaast hecht ik grote waarde aan kennis en expertise, de ontwikkeling daarvan en daarmee constructieve veiligheid propagerend. Om die reden heb ik volmondig ‘ja’ gezegd om twee perioden lid te zijn van de Toetsingscommissie van het Constructeursregister.

Verder ben ik nu sinds meer dan 3 jaar als examinator betrokken bij de afstudeerders op de HTS Rotterdam. Terug bij waar ik ooit begon in de branche. Op dit moment ben ik naast bestuurslid bij de Betonvereniging ook Bestuurslid bij Bouwen met Staal.”

Was je al eerder betrokken bij de Betonvereniging?

“In de periode dat ik lid was van de Toetsingscommissie, zowel als toen ik bestuurslid was bij het IABSE, kwam ik volop in contact met de Betonvereniging. Een vereniging die met haar doelstelling aansloot op mijn visie over kennisontwikkeling en waar ik dan ook graag een bijdrage aan lever. Daarnaast ben ik één van de initiators geweest van het Ingenieursbureauplein op de Betondag.”

Hoe ben je ertoe gekomen om bestuurslid te worden?

“Ik heb circa 4 jaar geleden al eens aangegeven toe te willen treden tot het bestuur omdat ik vind dat kennisinstituten zoals de Betonvereniging, maar ook Bouwen met Staal, essentieel zijn voor het lijfsbehoud van de branche. Essentieel voor het opleiden van constructeurs, betontechnologen, uitvoerders of wie dan ook die te maken krijgt met het materiaal beton en de context waarin wij ons bevinden.

Je bijdrage daaraan leveren is waarde toevoegen voor de toekomst en het vakgebied. Ik zie het dan ook als een verplichting om mijn bijdrage te leveren, het is mijn persoonlijke drive. Toen er in oktober 2018 posities vrijkwamen in het bestuur heb ik opnieuw bij Hans Ramler aangegeven te willen instappen, waarna ik in 2019 officieel ben toegetreden tot het bestuur.”

Wat is jouw ambitie als bestuurslid?

“Als bestuurslid vind ik het van groot belang om de verandering die op dit moment plaatsvindt in de branche te stimuleren en vorm te geven. Heel wezenlijk is dat wij vanuit de Betonvereniging en de branche nog meer de vertaalslag maken door van buiten naar binnen te denken. Tegenwoordig gaat het niet uitsluitend over beton, maar ook over duurzaamheid, circulariteit en over de vraag waarom zou een opdrachtgever kiezen voor het materiaal beton?

Die vraag samen met de opdrachtgever(s) beantwoorden stimuleert dat er goed wordt nagedacht over waarom het materiaal wordt toegepast, waar het wordt toegepast en hoe er kan worden geïnnoveerd op een zodanige wijze dat het materiaal optimaal aansluit op de vraagstukken die bij de opdrachtgever spelen.

Het denken vanuit de thema’s die spelen bij opdrachtgevers en bij spelers in de branche, aansluitend op de behoefte van opdrachtgevers, was wat ik terug zag op de laatste Betondag in 2019. Een lijn die we verder moeten door ontwikkelen, want ik heb gemerkt dat van buiten naar binnen denken nog niet overal is geland.

Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de betonsector? Welke rol en uitdagingen zijn volgens jou hierin weggelegd voor de Betonvereniging?

De Betonvereniging is met een gedeeltelijk nieuw bestuur en de door de medewerkers ingezette koers, aan het veranderen. De Betonvereniging heeft als uitdaging om die lijn door te zetten en daarbij de verbinding te blijven maken tussen:

  • de kennis, de docenten en de in de branche benodigde expertise zodat de expert het verschil maakt, gewaardeerd wordt en constructieve veiligheid geborgd is;
  • de producenten, leveranciers, aannemers, de kennis, kunde en innovaties die benodigd zijn om in te spelen op maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en circulariteit, zodat het materiaal beton door ontwikkelt en toegepast wordt nu en in de toekomst;

Dat betekent dat de Betonvereniging verbindend bezig moet zijn met de spelers in de branche, maar ook de spelers moet stimuleren om te participeren in bijvoorbeeld het Betonakkoord. Het realiseren van de doelstellingen uit het Betonakkoord is essentieel voor de toekomst van de branche, maar ook voor onze toekomst.