Interview Sander den Blanken

Interview Sander den Blanken

Het bestuur van de Betonvereniging is sinds mei uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Maar wie zijn de leden van het bestuur nu precies en wat is hun achtergrond? Graag stellen zij zich voor aan de vereniging. In dit interview meer over Sander den Blanken.

 

Wie is Sander den Blanken?
Sander is lid van het Management Team van BAM Infra Nederland BV en is Algemeen Directeur van zowel BAM Infraconsult BV, als van BAM Infra BV Assetmanagement. In deze rol is hij ook eindverantwoordelijk voor Business Innovation. Sander woont met veel plezier in de Houthavens in Amsterdam met zijn vrouw, drie kinderen en hun dwergpapegaai. Sander houdt van racefietsen, hardlopen, maar bovenal van marathonschaatsen met de Eureka schaatsploeg.


Opleiding

Sander heeft een civiele techniek opleiding aan de HvA in Amsterdam gevolgd (1996) en heeft vervolgens de civiele techniek opleiding aan de TU in Delft afgerond (1999), waardoor hij zichzelf zowel ‘ing.’ als ‘ir.’ mag noemen. 'Na mijn opleiding heb ik tijdens mijn carrière altijd verschillende inhoudelijke opleidingen gedaan. Van Bouw-/Aanbestedingsrecht aan de UvA, een PAO cursus Risico Management tot aan een Brug Ontwerp cursus in de UK. Naast verschillende opleidingen heb ik op meerdere internationale symposia gesproken en heb ik meer dan 10 artikelen gepubliceerd. In 2012 heb ik een managementopleiding gedaan aan de London Business School om de transitie van inhoud naar management te maken.' 


Werkervaring

Voordat Sander bij BAM Infra aan de slag is gegaan, werkte hij 11 jaar bij het internationale ingenieurs- en adviesbureau Arup in verschillende leidinggevende functies, waaronder 4 jaar als Algemeen Directeur van Arup in Nederland. Daarvoor werkte hij zo'n 10 jaar voor ingenieursbureaus IBA en Arcadis. 'Daar heb ik meerdere civiele-, rail-, wegen- en brugprojecten mogen ontwerpen en begeleiden voor overheden zoals Projectbureau Zuidas, Gemeente Nijmegen, ProRail, Rijkswaterstaat etc. Van 2009 tot 2015 heb ik als technische manager en later project manager (2013-2015) voor RWS de renovatie van de Galecopperbrug mogen leiden en begeleiden van voorbereiding, aanbesteding tot en met oplevering. Dit was een van mijn meest aansprekende en uitdagende projecten, waar ik nog steeds met veel plezier en trots op terug kijk.'

In de afgelopen 20 jaar heeft Sander meerdere eervolle vermeldingen gekregen voor gerealiseerde projecten. In 2018 is hij bekroond tot Runner-up bij de Ingenieur van het Jaar verkiezing “Prins Friso Award” en in 2016 was Sander winnaar van de Nationale Staalbouwprijs voor het ontwerp van de Paleisbrug.


Nevenactiviteiten

Naast zijn werkzaamheden voor BAM Infra is Sander voorzitter van de Toetsingscommissie van het Constructeursregister en Algemeen Bestuurslid bij de stichting Bouwen met Staal.


Wat is jouw connectie met de betonsector?

Sander: 'ik ben onder andere betrokken bij de inhoudelijke ontwikkelingen van de 3D Betonfabriek van BAM Infra en Weber/Beamix Saint Gobain. Binnen Infraconsult hebben wij een materiaaltechnologie afdeling die adviseert bij de meest extreme omstandigheden waarin betonconstructies worden toegepast en welke zich proactief richt op innovatie en verdere verduurzaming van beton. Dit is een zeer belangrijke pijler van de circulaire visie van BAM Infra Nederland. Ik ben hiervan sponsor en initiator.'


Was je al eerder betrokken bij de Betonvereniging?

'In 2019 heb ik als deelnemer aan de programmacommissie mee mogen denken met de invulling van het programma van de Betondag, die in het teken stond van het thema 'Panorama Beton'. Bij één van de kennissessies van het evenement heb ik opgetreden als dagvoorzitter.'


Hoe ben je ertoe gekomen om bestuurslid te worden?
 Wie heeft je benaderd en hoe is dat gegaan?
'Ik ben een groot voorstander van vernieuwen en verbeteren. Door te innoveren, kennis te borgen en mensen op te leiden kunnen wij gezamenlijk stap voor stap veranderingen en verbeteringen doorvoeren in de bouw en infra. Herman van der Horst benaderde mij nadat ik in 2019 heb bijgedragen aan de programmacommissie. Ik moest daar wel eerst goed over nadenken aangezien ik al een drukke agenda heb, maar ik vind het een hele eer om invulling te geven aan een bestuurdersrol bij de Betonvereniging.

Mijn bijdrage past ook in de unieke en historische samenwerking tussen BAM en de Betonvereniging zoals die eerder door wijlen Professor Charles J. Vos zijn geïnitieerd. Ik vind het ook belangrijk dat het werk aan de programmacommissie doorgaat. Gelukkig neemt collega Emma Gibert Suñé mijn rol over in de programmacommissie. Emma is senior structural engineer & design manager bij BAM Infraconsult. In deze belangrijke rol is zij in de voorbereiding bezig met het ophalen van de feedback op het instrumentarium Betonakkoord. Het Betonakkoord krijgt een centrale rol tijdens het Beton Event 2020, het online evenement dat dit jaar georganiseerd wordt vanwege de verplaatsing van de Betondag naar 2021 door COVID-19.


Welke ambitie heb je als bestuurslid?

'Ik kijk ernaar uit om een vervolg te geven aan de duurzame samenwerking tussen BAM en de Betonvereniging. De Betonvereniging is al 90 jaar de kennispartner voor de betonwereld. De Betonvereniging voorziet in de kennisoverdracht van beton in al haar facetten door opleidingen, cursussen, seminars, congressen en het uitgeven van technische publicaties. Als bestuurslid is het mijn ambitie om richting geven aan de kennis- en ontwikkelagenda van de toekomst, het blijvend stimuleren van kennisdeling, en bovenal mede-richting geven aan de noodzaak om de betonwereld te verduurzamen.'


Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de betonsector?

'De betonsector zal moeten verduurzamen, hierin blijft zij op dit moment achter. De Nederlandse klanten zullen hun eisen aan duurzame producten en/of verduurzaming van projecten hoger neer moeten stellen, zodat de markt wel moet innoveren en verbeteren. De kopgroep in de markt beweegt al in de juiste richting en laat aan iedereen zien dat er meer mogelijk is dan er nu wordt geëist. Dit gebeurt nu vanuit hun intrinsieke bedrijfsfilosofie. Ik hoop dat dit een inspiratiebron vormt voor concurrenten en onze klanten.'


Welke rol en uitdagingen zijn volgens jou hierin weggelegd voor de Betonvereniging?

'Het ontwerp en de productie van betonnen producten is in hoog tempo aan het digitaliseren. Door de toepassing van digitale ontwerpen, digitale simulatie en digitale productietechnieken zoals respectievelijk met grasshopper, 3D/4D BIM simulaties, 3D wapeningstechnieken, prefab wapenen, 3D betonprinten inclusief wapening, verandert in hoog tempo de ontwerpopgaaf en ook de inrichting van onze bouwplaatsen. Dit alles kan leiden tot lagere kosten, minder faalkosten, hogere efficiëntie en veiligere bouwplaatsen. Maar dit alles vraagt ook andere skills, vernieuwing van opleidingscurriculum, ander leiderschap, reversed mentoring van jongeren naar ouderen, en hierin zal de Betonvereniging een sleutelrol moeten gaan spelen. Naast de verduurzamingsopgaaf is de veranderende opleidingsvraag de grootste uitdaging voor de Betonvereniging.'