LBP|SIGHT: een introductie op het webinar 4 september

Op vrijdag 4 september gaan we tijdens ons derde webinar uit de reeks Studio Beton Digitaal in op het gebruik van beton en hout in bouwwerken en de afwegingen die gemaakt worden bij de keuze van deze materialen. Bij het realiseren van een bouwwerk zijn niet alleen de financiële factoren van belang. Steeds vaker zijn de herkomst van materialen en de impact die bouwmaterialen hebben op milieu, duurzaamheid en klimaat, belangrijke randvoorwaarden die worden gehanteerd door de opdrachtgever.

Wat kun je verwachten tijdens dit webinar? In dit artikel tref je een introductie op het thema door LBP|SIGHT, één van de partijen die zullen aanschuiven op 4 september.

Iets nieuws onder de vakantiezon?

Door: Jeannette Levels-Vermeer, LBP|SIGHT

De afgelopen dagen, al wandelend in Oostenrijk, gerust en geschuild in verschillende almhütten. Sommige traditioneel en een aantal ook nieuw en met een moderne architectuur. Allemaal voornamelijk in houtbouw onderweg in de dorpen in de dalen en rijdend door tunnels en over bruggen zie ik een gemengd beeld van bouwmaterialen en stijlen. Nieuwsgierig geworden naar de Oostenrijkse interpretatie van duurzaam bouwen stuitte ik op een jaaruitgave van “innovatieve gebouwen Oostenrijk” waar een korte samenvatting van het beleid is gegeven. Kernbegrippen hier binnen zijn energie efficiënt, passief, adaptief, innovatieve bouwmethoden, materialen die duurzaam zijn over de gehele levenscyclus en hergebruik als basis voor de bestaande gebouwvoorraad.

Hoewel in een totaal andere omgeving lees ik niets nieuws onder de zon ten opzichte van het Nederlandse beleid. Duurzaam bouwen staat ten dienste van het verlagen van de milieudruk. Net als in Oostenrijk doen we dat door naar de milieu impact van bouwmaterialen over de gehele levenscyclus te kijken. Zo krijgen we inzicht in de milieu impact nationaal & internationaal, nu en in de toekomst. Binnen Europa hebben we hiervoor één transparante standaard ontwikkeld voor zo’n levenscyclusanalyse (LCA).

Het nationale stelsel in Nederland, zoals in beheer bij de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD), heeft hier in de nationale bepalingsmethode bouwwerken, tevens een weging naar een 1-puntsscore toegevoegd. Op deze manier kan pragmatisch gestuurd worden op de milieu impact van bouwwerken. Pragmatisch maar wel robuust vanwege de onderliggende kwaliteit van de data waardoor we een gelijk beoordelingskader hebben voor alle bouwmaterialen, maar ook voor alle ontwerpstrategieën voor duurzaam of circulaire bouwen. We kunnen immers de objectieve impact op de milieuprestatie laten zien en zo een optimale keuze maken.

De modulaire opbouw van de data naar de verschillende levenscyclus stadia zoals de productie, onderhoud, verwerking van het (bouw)afval, de mogelijkheden voor hergebruik en recycling einde leven geven in combinatie met de levensduur en de functionele eigenschappen handelingsperspectief aan alle partijen in de bouwketen. Die hebben we ook allemaal nodig om de milieu impact van onze gebouwde omgeving te beperken naar de draagkracht van onze aarde. De Oostenrijkse publicatie geeft een overzicht van de 50 meest innovatieve gebouwen van het afgelopen jaar. Allemaal uniek in architectuur, bouwmaterialen en duurzame ontwerpstrategieën van adaptief tot hergebruik. En zo kan het ook volgens mij, ontwerp op een zo’n laag mogelijk milieuprestatie over de hele levensduur van een bouwwerk, voorkom verspilling in de bouw en het gebruik ervan en wees creatief & innovatief.

Is ons nationale stelsel van milieuprestatie perfect dan? Dat vind ik altijd een suggestieve vraag. Perfect in de definitie van volmaakt nog niet wat mij betreft omdat het nog niet af is. We zullen moeten doorpakken op uitbreiding van de prestatie-eisen voor gebouwen naar alle functies en ook verbouw en sloop voorzien van een prestatie-eis. Daarnaast moet de industrie, samen met architecten en adviseurs meer data en ontwerpoplossingen uitwerken en de NMD daarmee verrijken. Materialenlijstjes horen daar niet in thuis volgens mij, ik ga tijdens het webinar graag met een ieder in gesprek over zijn of haar eigen handelingsperspectief.

Op 4 september gaat Jeannette Levels-Vermeer met professionals uit de beton- en houtsector dieper in op deze vragen. Meld je nu aan en neem deel aan de discussie!

Webinar: 4 september, 11:00 – 12:00 uur 
Thema: het gebruik van beton en hout in bouwwerken
Gespreksleider: Jan van der Windt (Betonvereniging)
Sprekers: Edwin Vermeulen (Betonhuis), Eric D. de Munck (Centrum Hout), Jeanette Levels-Vermeer (LBP|SIGHT) 
Deelname: Gratis