Leergang MKI - Aan de slag met de uitkomsten van het Betonakkoord

Leergang MKI - Aan de slag met de uitkomsten van het Betonakkoord

In 2021 hebben de uitvoeringsteams uit het Betonakkoord hun eindrapporten uitgebracht. Deze omvatten o.a. adviezen en (handelings)perspectieven voor de bouwsector om de grote klimaatuitdagingen aan te gaan. Gedegen kennis van zaken is daarbij essentieel.

De Betonvereniging is medeondertekenaar van het Betonakkoord en neemt vanuit haar missie en verantwoordelijkheid graag de handschoen op om onze leden de kennis en inzichten te verschaffen, waardoor zij in staat zijn om op de juiste wijze te anticiperen op de uitwerkingen van het Betonakkoord. Om hier concreet invulling aan te kunnen geven, is de Betonvereniging in 2021 gestart met de ontwikkeling van een reeks leergangen voor zowel volgers als koplopers.

Leergang MKI

Als eerste uit de reeks lanceert de Betonvereniging in het eerste kwartaal van 2022 de ‘Leergang MKI’. Voor wie hier minder mee bekend is: MKI drukt de milieueffecten van een (bouw)oplossing over verschillende levensfasen - van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval - uit in één enkele financiële waarde. Omdat voor opdrachtgevers duurzame inkoop steeds belangrijker wordt, zullen zij de MKI-waarde in toenemende mate meewegen in hun opdrachtgunning. MKI wordt daarmee een gunningscriterium.
Voor opdrachtnemers betekent dit dat minder goed presterende producten kunnen worden uitgesloten. Achterblijvers staan dan ‘buitenspel’. Aan de andere kant biedt dit kansen, omdat goed presterende producten een gunningsvoordeel hebben. ‘Koplopers’ voelen zich daardoor gestimuleerd om innovatie te bevorderen en hun milieu-impact te reduceren.

De ontwikkeling van de Leergang MKI is tot stand gekomen met medewerking van een brede vertegenwoordiging van deskundigen uit de betonsector en het uitvoeringsteam ‘Dalende MKI’. Zij hebben niet alleen mede vormgegeven aan de leergang, maar spelen in veel gevallen ook een actieve rol als docent of spreker. De Leergang MKI is daarmee echt een product 'VOOR de sector, MET de sector'.

De leergang is bedoeld voor zowel volgers als koplopers en bestaat daarom uit een introductiecursus en drie verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Introductiecursus

Het doel van de cursus ‘Introductie MKI’ is enerzijds het verstrekken van feitelijke kennis over MKI en anderzijds het geven van ruimte aan vraag en antwoord, discussie en het delen van oplossingen. In deze tweeledigheid wordt voorzien doordat de introductiecursus is opgebouwd uit een online deel en een aansluitend fysiek deel.

In het online deel kan de cursist op eigen tempo door middel van online modules tijd- en plaatsonafhankelijk kennis nemen van de basis van MKI, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen. Op het online deel volgt een fysieke bijeenkomst van een dagdeel, waarin de cursisten door middel van activerende werkvormen, onder leiding van inhoudsdeskundigen, met elkaar in gesprek gaan over vraagstukken om samen te komen tot antwoorden en oplossingen.

Verdiepingscursussen

Voor degenen die al meer zijn ingevoerd in MKI en die graag concreet aan de slag willen, biedt de Leergang MKI drie verdiepingscursussen die ingaan op het rekenen aan of met MKI. Te weten:

  • Rekenen aan MKI voor producenten van beton(producten);
  • MKI berekenen in de infra/GWW;
  • MKI berekenen in de Woning- en Utiliteitsbouw.

Iedere verdiepingscursus beslaat 3 dagdelen, verdeeld over een periode van 3 weken, met tussentijdse (huiswerk)opdrachten. In deze cursussen leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening. Door middel van praktische oefening en demonstratie wordt inzicht gegeven in de beschikbare berekeningsmethodieken en -instrumenten en leert de cursist hoe deze instrumenten optimaal kunnen worden ingezet bij het verkrijgen van opdrachten. De cursist leert op welke aspecten hij/zij kan sturen, rekening houdend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten. Tot slot leert de cursist hoe hij/zij de berekening kan controleren en optimaliseren.

Kom in actie, schrijf je in!

De in 2021 vastgestelde plafondwaardes, per betonproductgroep, zullen tot 2030 geleidelijk aan dalen. Laat het je niet overkomen; verrijk je kennis over MKI en de oplossingen. Kom in actie en teken tijdig in op de voorinschrijving voor de cursussen in de Leergang MKI!

Vragen

Bij vragen kan je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!