Nascholingscursussen

Nascholing Uitvoering Betonreparatie
In deze cursus, die 2 x 4 lesuren beslaat. wordt actuele kennis behandeld rondom betononderhoud en -reparatie. De aangeboden kennis telt mee voor de in BRL3201 omschreven, vereiste nascholing. Het programma voor 2019 omvat de onderwerpen ‘Constructief herstel’ en ‘Coatings en mortels’.

Data: 2 en 9 april 2019.
Kosten voor bedrijfsleden: € 755,-- exclusief b.t.w. Niet-bedrijfsleden 870,-- exclusief b.t.w.
Lees meer

Nascholing Betononderhoudskundige BV
In deze cursus, die 2 x 4 lesuren beslaat, wordt actuele kennis behandeld rondom betononderhoud en -reparatie. De aangeboden kennis telt mee voor de in BRL3201 omschreven, vereiste nascholing. In 2019 staan de onderwerpen ‘Kathodische bescherming’ en ‘Coatings en mortels’ op het programma.

Data: 4 en 11 april 2019.
Kosten voor bedrijfsleden: € 755,-- exclusief b.t.w. Niet-bedrijfsleden 870,-- exclusief b.t.w.
Lees meer

Nascholing Betonlaborant BV
In de cursus komen onder andere beproevingsnormen voor betonspecie en hogesterkte- of zelfverdichtend beton aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de Nederlandse Aanvulling NEN 8005. De cursus beslaat 1 x 8 lesuren.

Data:  Utrecht start 10 april 2019.
Kosten voor bedrijfsleden: € 950,-- exclusief b.t.w. Niet-bedrijfsleden: 1.150,-- exclusief b.t.w.
Lees meer

Nascholing Betontechnoloog BV
Het nascholingsprogramma voor betontechnologen conform BRL1801 van de Betonvereniging voor 2019 is bekend! Er zijn weer vier topdocenten gevonden die over hun eigen specialismen kennis willen uitdragen. Naast het bezoek aan de laboratoria van de TU Delft wordt ook het nieuwe onderwerp ‘Hulpstoffen’ in het laboratorium met demo’s ondersteund. De cursus beslaat 4 x 4 lesuren.

Data:  Nunspeet start 7 mei 2019.
          Rosmalen start 9 mei 2019.
Kosten voor bedrijfsleden: € 1.480,-- exclusief b.t.w. Niet-bedrijfsleden: 1.745,-- exclusief b.t.w.
Lees meer