NIEUW- Artikel Betoniek

Betonsector al ruim decennium goed bezig

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. In 2011 sloot een aantal hoofdrolspelers in de betonsector de Green Deal ‘Verduurzaming betonketen’. Het betrof een serie afspraken met de rijksoverheid, met als hoofddoel een circulaire en CO2-neutrale toekomst. Nu 12 jaar later zien we de ontwikkeling van nieuwe materialen, adaptieve en circulaire ontwerpmethodes en focus op levensduurverlenging en hergebruik. Lees in bijgaand artikel uit Betoniek Vakblad meer in detail wat er allemaal is gebeurd.