NIEUW: Leergang MKI

In 2021 hebben de uitvoeringsteams uit het Betonakkoord hun eindrapporten uitgebracht. Deze omvatten o.a. adviezen en (handelings)perspectieven voor de bouwsector om de grote klimaatuitdagingen aan te gaan. Gedegen kennis van zaken is daarbij essentieel.

De Betonvereniging lanceert daarom als eerste uit een reeks leergangen rond het Betonakkoord, de ‘Leergang MKI’. Deze leergang bestaat uit een introductiecursus en drie verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Milieukostenindicator

MKI drukt de milieueffecten van een (bouw)oplossing over verschillende levensfasen uit; van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval, in één enkele financiële waarde.

Omdat voor opdrachtgevers duurzame inkoop steeds belangrijk wordt, zullen zij de MKI-waarde in toenemende mate meewegen in hun opdrachten. MKI wordt daarmee een gunningscriterium.

Cursus Introductie MKI

Het doel van de cursus ‘Introductie MKI’ is enerzijds het verstrekken van feitelijke kennis over MKI en anderzijds het geven van ruimte aan vraag en antwoord, discussie en het delen van oplossingen. De cursus is daarom opgebouwd uit een online en een aansluitend fysiek programma.

In het online gedeelte kan de cursist op eigen tempo door middel van online modules tijd- en plaatsonafhankelijk kennis nemen van de basis van MKI, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen.

Op het online deel volgt een fysieke bijeenkomst van één dagdeel waarin de cursisten onder leiding van inhoudsdeskundigen actief met elkaar aan de slag gaan over de vraagstukken rond MKI.

Verdiepingscursussen

Voor degenen die meer bekend zijn met MKI en die graag concreet aan de slag willen, biedt de Leergang MKI drie verdiepingscursussen die ingaan op het rekenen aan of met MKI. Te weten:

  • Rekenen aan MKI voor producenten van beton(producten)
  • MKI berekenen in de infra/GWW
  • MKI berekenen in de Woning- en Utiliteitsbouw

 Iedere verdiepingscursus bestaat uit drie dagdelen, verdeeld over een periode van drie weken, met tussentijdse zelfstudie opdrachten. In deze cursussen leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening, wordt uitgelegd hoe de beschikbare berekeningsinstrumenten optimaal kunnen worden ingezet en leert de cursist op welke aspecten hij/zij kan sturen, rekening houdend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten.

Meer informatie & inschrijven

De in 2021 vastgestelde plafondwaardes per betonproductgroep, zullen tot 2030 geleidelijk aan dalen. Verrijk je kennis over MKI en de oplossingen. Kom in actie en meld je tijdig aan voor de cursussen in de Leergang MKI!

Meer weten of wil je je inschrijven voor een of meerdere cursussen uit de leergang? Bekijk de cursussen van de Leergang MKI via de volgende links of neem contact op met de Betonvereniging. Wij helpen je graag verder!