Onthulling plaquette Betonprijs Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld

Winnaar categorie Natte Waterbouw

Op woensdag 20 juni 2018 heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van de plaquette Betonprijs behorende bij het project Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld.

Na het welkomstwoord door Maikel Jagroep, directeur Betonvereniging,  gaf Nina Janssen, lid jury Betonprijs een toelichting op het winnende project. Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Hier wordt ruimte aan het water geboden terwijl de natuurlijke en agrarische functies behouden blijven. Blijkbaar hoeft de noodzaak om land te reserveren voor het bufferen van water het agrarisch gebruik niet in de weg te staan. Hierdoor wordt veel frustratie bij de agrarische sector voorkomen. Zoals vaak in het verleden is gebleken leiden dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.

Vervolgens sprak Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe:
Het resultaat van dit project is een mooi samenspel van een doordachte ‘groene rivier’ en twee technisch hoogstaande kunstwerken. Van een hoogwatergeul die zorgt voor waterveiligheid - bij het openen van de kleppen daalt het waterpeil in de IJssel aanzienlijk, van 71 cm bij Veessen tot nog steeds bijna 10 cm in Zutphen (35 km stroomopwaarts) –. En van een inlaat- en een uitlaatwerk met een doordacht ontworpen vormgeving, die passen in hun omgeving.

Aansluitend gaf Wilfrith van der Meer, directeur Van Hattum en Blankevoort, een toelichting en sprak zijn dank uit voor de prettige samenwerking met alle partners.  Vervolgens onthulden Tanja Klip en Wilfrith van der Meer gezamenlijk de plaquette.

Het project: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
De hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld is een van de ruim 30 projecten die samen het Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivier vormen, een programma dat zorgt voor een veiliger en mooier rivierengebied. Er is zo’n tien jaar gewerkt aan de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De geul is sinds vorig jaar gereed. De geul is aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De kleppen worden alleen bij extreem hoogwater, NAP +5,65m, geopend. Naar schatting is dat eens in een mensenleven. Het waterpeil van de IJssel daalt dan sterk, van 71 cm bij Veessen tot 5 cm in Zutphen, 35 km stroomopwaarts. De geul is 8 kilometer lang en is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldniveau.

Partners: Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, aannemerscombinatie IJsselweide (Boskalis & Van Hattum en Blankevoort - Koninklijke VolkerWessels-onderneming) en architect ZUS.