Opdrachtgevers; maak werk van CO2-reductie!

In september starten wij met een nieuwe leergang: Leergang CO2-reductie.  Eén van onze docenten is Olaf Damen (ProRail). In de voorbereiding en ontwikkeling van deze nieuwe leergang spraken wij hem. ‘’Gedurende mijn gehele loopbaan ben ik betrokken bij het voorbereiden van en uitvoeren van civiele en cultuurtechnische werkzaamheden. Sinds 2013 ben ik bij ProRail nauw betrokken bij het contracteren van diverse railinfra projecten. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden heb ik ervaren dat innoveren niet vanzelf gaat. Opdrachtgevers kunnen alleen op basis van een goed doordacht proces, waarin ruimte voor dynamiek en creativiteit aanwezig is, tot een optimale wijze van innovaties en vernieuwingen komen. ‘’

 

Ontwikkeling

Olaf stelt dat innoveren alleen mogelijk is op basis van een goed doordacht proces. Om deze gedachte kracht bij te zetten is Olaf als medevormgever en docent betrokken bij de ‘Leergang CO2-reductie’. ‘’Ik ben medevormgever en docent van de Leergang CO2-reductie. Deze leergang bestaat uit meerdere cursussen die je onafhankelijk van elkaar kunt volgen. De leergang heeft als hoofddoel; het versterken van de kennis over het realiseren van CO2-reductie op zowel product- als op procesniveau en het versterken van de samenwerking tussen aanbieders en opdrachtgevers. In de cursus ‘CO-arm uitvragen’, speciaal ontwikkeld voor eenieder die zich in de rol van uitvrager/opdrachtgever bevindt, zoals: overheden, beheerders, investeerders, aannemers en inkopers, begeleid ik de deelnemers bij de vraag op welke wijze een juiste uitvraag kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het betonakkoord. Op welke wijze kunnen opdrachtgevers het juiste speelveld voor het toepassen van CO2-arm beton creëren? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste kwalitatieve prikkels in de uitvraag vertaald kunnen worden naar een CO2-arme realisatie. Kortom “Van CO2-arm GUNNEN naar CO2-arm RUNNEN”. Daarvoor verkennen we de geboden handreikingen voor het effectief uitvragen van de CO2-reductie, beoordelen we de aanbiedingen en verbeteren we ons milieuprofiel.’’

 

Op basis van het Bouwwaardenmodel geven we inzicht in de verschillende rollen en de invulling van die rollen. Welke positie neem je in de keten van samenwerken in en hoe verkrijgen we inzicht in de problemen rondom CO2-reductie in de gehele keten? Een ding is nu al duidelijk volgens Olaf: Zonder samenwerking gaan we de doelstelling niet behalen. Naast opdrachtgevers hoop ik dan ook dat ook opdrachtnemers deel zullen nemen aan deze of een van de andere verdiepingscursussen uit de leergang. Een uitgebreide omschrijving, inclusief het programma van de cursussen van de Leergang CO2-reductie en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je via de volgende links: