Programmamanagers

Nieuwe gezichten bij de Betonvereniging

Met de komst van Marjan Tabak en Chantal Mülders heeft de Betonvereniging de gelederen versterkt met twee nieuwe programmamanagers. Marjan bekleedt sinds kort de functie van Programmamanager Onderwijs & Innovatie; Chantal treedt in dienst als Programmamanager Opleidingen & Cursussen.

In haar nieuwe functie gaat Marjan Tabak zich richten op verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs alsook op innovatie. Daarbij gaat zij zich bezighouden met nieuwe vormen van leren, zoals het ‘blended’ leren. Als onderwijskundige brengt Marjan veel ervaring in; voor haar indiensttreding bij de Betonvereniging werkte zij als onderwijskundig adviseur en projectmanager voor verschillende bedrijven en organisaties. In haar functie bij de Betonvereniging verwacht zij veel van haar ervaring en ideeën in te kunnen brengen.

“Ik verwacht dat blended leren een mooie nieuwe ontwikkeling is die voor vernieuwing van de opleidingen van de Betonvereniging gaat zorgen. Daar willen wij cursussen effectiever en toegankelijker maken.” Als zij gevraagd wordt naar de keuze voor de Betonvereniging, antwoordt Marjan spontaan: “De bouw is een interessante branche, waar ik veel affiniteit mee heb. Binnen die branche biedt de Betonvereniging de mogelijkheid om op basis van mijn eigen kennis en ervaring een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs te geven. Een prachtige uitdaging!” Marjan is naast onderwijskundige ook beeldend kunstenaar, is sportief en actief met man en kinderen.

Chantal Mülders is van huis uit taalwetenschapper en onderwijskundige. Die combinatie van taal- en onderwijskennis vormt een uitstekende basis voor haar functie als Programmamanager Opleidingen & Cursussen. Zij vervult daarbij een rol met en naast de docenten van de Betonvereniging. Chantal zal zich onder meer gaan richten op verdere verbetering van het opleidingsmateriaal en de kennisdomeinen Uitvoering en Reparatie. Chantal werkte als docent in China, aan de Fontys Hogeschool en de Rotterdam Business School.

Chantal volgt momenteel de cursus Basiskennis Beton Algemeen (BBA). “Een uitstekende manier om kennis op te doen van de branche en het opleidingsprogramma. Techniek is een mooie nieuwe uitdaging voor me en ik verheug me om bij te dragen aan het overdragen van die techniek.” Naast haar werk is Chantal een fanatiek wandelaar en fietser.