Cursus: Schoonbeton in de praktijk

 

Beton dat gezien mag/moet worden


Wanneer een opdrachtgever eisen stelt aan het uiterlijk van het betonoppervlak, of specifiek vraagt om schoonbeton, dan zijn daarvoor vele technische mogelijkheden. Maar even belangrijk is een goede afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op 27 september start de cursus Schoonbeton in de Praktijk. Hierin leer je hoe je de CUR 100 inzet als leidraad om afspraken te maken en de juiste verwachtingen te scheppen, welke (technische) mogelijkheden je hebt om kleuren en effecten te realiseren en hoe je het gewenste resultaat kunt bereiken met de juiste voorbereiding, bekistingskeuze en uitvoeringsmethoden.
 
Deze cursus is niet alleen interessant voor werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders, maar zeker ook voor opdrachtgevers en toezichthouders. Ook als je (nog) niet specifiek met Schoonbeton te maken hebt, maar je in de praktijk wel betrokken bent bij de beoordeling van betonoppervlakken en de invloeden daarop.
 
Meer weten? Bekijk de cursusinformatie