SKKB draagt bij aan de kwaliteit van de betonsector

SKKB draagt bij aan de kwaliteit van de betonsector

In aanloop naar de Betondag 2019 op donderdag 14 november a.s. in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam interviewen wij een aantal aanwezige deelnemers en partners. Deze week een gesprek met André Burger, voormalig directeur van het Cement & Betoncentrum en momenteel als voorzitter betrokken bij Stichting SKKB.

Wat doet Stichting SKKB?
 “De stichting SKKB is in 2010 ontstaan uit de certificerende instelling BMC. SKKB beschouwt het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van het bouwen als een belangrijke garantie voor een veilige en duurzaam gebouwde omgeving. Wij richten ons daarbij vooral op de materiaalontwikkeling en het bouwen met beton. Om dit te bereiken, willen wij de kwaliteit stimuleren en verlenen wij subsidies aan initiatieven en ontwikkelingen die hieraan een bijdrage leveren. Dit kan zowel het stimuleren van nieuwe R&D ontwikkelingen zijn als  het bevorderen van kennisoverdracht in alle vormen.” aldus André Burger.

Wie zijn er nog meer betrokken bij Stichting SKKB?
“Het bestuur van SKKB bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen uit het bouwproces. Dat zijn de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, certificatie instellingen, onderwijs en de cement- en betonindustrie. Het bestuur beoordeelt de ingekomen subsidieverzoeken.

Verder zijn bij SKKB uiteraard al die bedrijven en instellingen betrokken die voor hun activiteiten een subsidie hebben ontvangen. Dat zijn er te veel om op te noemen. Het is goed  om hier alvast te vermelden dat privé personen zijn uitgesloten.

Kunt u een aantal succesvolle voorbeelden noemen?
Dat kunnen eenmalige kennisoverdrachtsactiviteiten zijn, maar ook meerjarige ontwikkelingsprojecten. Laat ik een paar voorbeelden noemen:

  • SKKB heeft subsidie verleend aan een onderzoek naar de oorzaken van mosgroei op beton en de mogelijke effecten daarvan op de levensduur van een betonconstructie.
  • SKKB subsidieert de technische ontwikkeling van het printen van beton. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidiering van de bijzondere leerstoel aan de TU Eindhoven “Sustainment of Concrete Structures”.
  • In bijzondere gevallen verstrekken we een soort instituut subsidie als co-financiering voor een meerjarig onderzoeksprogramma.

Belangrijk om te weten is dat SKKB geen probleemeigenaar is en ook niet de rol van  opdrachtgever vervult. De subsidieaanvrager is de probleemeigenaar. Uit de aanvraag moet dan ook blijken dat hij of zij zelf een belangrijke eigen bijdrage inbrengt. SKKB wil met het verlenen van subsidie het verschil maken; de haalbaarheid van mooie ontwikkeling vergroten.

SKKB heeft inmiddels bijna 100 projecten gesubsidieerd. Op onze website staat een overzicht van de laatste 70. Het is een indrukwekkend overzicht waar we als bestuur trots op zijn.

Wat verwacht u van de Betondag 2019?
“Ik vind het mooi om te zien dat de Betonvereniging voor de aankomende editie gekozen heeft voor een nieuwe locatie en een aansprekende titel. Panorama Beton sluit perfect aan bij de doelstellingen van SKKB. Panorama Beton geeft een beeld hoe Nederland er in de toekomst uit gaat zien en wat de rol van beton daarin is. Vanzelfsprekend is het verantwoord gebruik van beton daarin erg belangrijk. Als SKKB willen wij de facilitator zijn om wegen begaanbaar te maken, zodat de sector zelf stappen richting de toekomst kan zetten. Wij bieden graag onze ondersteuning in deze grote maatschappelijke opgave. Tevens verwacht ik alle relevante stakeholders weer even te spreken en natuurlijk nieuwe kennis op te doen. Er gebeurt namelijk veel moois in onze betonsector. ” 

Hoe komen geïnteresseerden met jullie in contact?
“Wij hebben een eigen website, www.SKKB-info.nl, met alle benodigde informatie. Daar staat ook hoe subsidie kan worden aangevraagd. We hebben de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gehouden en de beoordelingsperiode zo kort mogelijk. Natuurlijk zal ik, maar ook een aantal andere bestuursleden, op de Betondag aanwezig zijn. Neem even contact met ons op via info@skkb-info.nl om een afspraak in te plannen.

Tot ziens op de Betondag!”