Stutech start 2 nieuwe studiegroepen

Stutech start 2 nieuwe studiegroepen

In de Stutech  ledenvergadering van 13 februari 2019 zijn de plannen voor 2 nieuwe studiegroepen gepresenteerd.

Nabehandeling van beton, in relatie met samenstelling, omgeving en normering

Nabehandeling van beton is een belangrijk onderdeel om tot een beton te komen dat een lange levensduur heeft en een mooi uiterlijk bezit. Het recentelijk opgeleverde SBRCUR/CROW-onderzoek naar betonaantasting maakt duidelijk dat er behoefte is aan meer inzicht in de relatie tussen de betonsamenstelling, de omgevingscondities en de nabehandeling (gekozen methode en duur van de behandeling) enerzijds en de uiteindelijk gerealiseerde betonkwaliteit van het oppervlak anderzijds.
Het is daarom gewenst de bestaande inzichten te toetsen, uit te breiden en daar waar nodig te komen tot nieuwe aanbevelingen.

Autogene krimp & betontechnologie
Deze nieuwe studiegroep zal opzoek gaan naar de factoren vanuit de beton-technologie die van invloed zijn op autogene krimp. De complexiteit van de ver-vorming autogene krimp en de factoren die deze beïnvloeden maakt een dia-loog over dit thema noodzakelijk. Naast literatuur over autogene krimp stelt ENCI ook een database beschikbaar die relevante input geeft. In overleg met deze studiegroep zal deze database doorontwikkeld en geanalyseerd moeten worden om het mechanisme achter autogene krimp te duiden.

Stutechleden zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor één van deze studiegroepen.

Stutech is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging.
Lidmaatschap van Stutech staat open voor een ieder die interesse heeft in het vakgebied betontechnologie. Lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om de ledenvergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan studiegroepen en excursies.
Meer informatie www.stutech.nl