Thema Betondag 2019 is Panorama Beton, een kennismaking

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen maken dat de bouwopgave wezenlijk anders wordt dan we gewend waren.

 

Panorama Nederland

Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gepubliceerd, een document waarin de vier belangrijkste thema’s – klimaatadaptatie, hervorming van de landbouw, energietransitie en verstedelijking  geïntegreerd worden benaderd. Deze visie toont een richting die niet dwingend is, maar keuzes voorlegt en heldere principes definieert. Andere interpretaties en uitwerkingen zijn uiteraard mogelijk. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij? 

 

Betondag 2019

Op de komende Betondag gaan we in het congresprogramma nader in op de gevolgen die deze toekomstvisie heeft voor het bouwen met beton. Vandaar dat we gekozen hebben voor het thema Panorama Beton, een kennismaking. 

 

Sprekers

Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving en een van de opstellers van het Panorama Nederland, verricht met een toelichting op het Panorama de aftrap. Peter Struik, hoofdingenieur-directeur (HID) van het Rijkswaterstaatprogramma Duurzaamheid en Leefomgeving, zal tegelijkertijd ingaan op de ambities van Rijkswaterstaat op het gebied van Duurzaamheid. Vervolgens worden de vier themas door verschillende vooraanstaande sprekers uitgewerkt. Tot slot gaan enkele wetenschappers in op belangrijke ontwerpfactoren en materiaalontwikkelingen die het gebruik van beton ook in de toekomst mogelijk moeten maken. 

 

Deelnemen

Kom op donderdag 14 november naar de Betondag in de Van Nelle Fabriek of wordt partner van hét jaarlijkse kennisevent van de betonbouw. Kijk voor meer informatie op www.betondag.nl.