UPDATE: coronavirus 

Bijgewerkt: 12 maart 2020 11:30u

Door de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is de situatie in Nederland continu aan verandering onderhevig. Als Betonvereniging nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid en conformeren wij ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

Cursussen & Opleidingen

  • Cursussen en opleidingen die voor de komende periode op de agenda staan vinden plaats volgens planning zolang:
    • er geen beperkingen vanuit het RIVM worden opgelegd
    • locaties beschikbaar blijven
    • docenten niet geveld zijn door ziekte
  • Wanneer hierin veranderingen optreden onderneemt de Betonvereniging actie en worden alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd (telefonisch en/of per e-mail) 

Updates vanuit het RIVM

De Betonvereniging doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van docenten en cursisten. Raadpleeg de website van het RIVM om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, maatregelen en actuele status. 

Website RIVM: