Van CROW-CUR96:2019 naar préNorm Vezelversterkte Kunststof Draagconstructies

Het gaat snel met de ontwikkelingen op het gebied van de methoden en technieken bij het construeren van kunststof constructies. Bij gelegenheid van het uitkomen van de Technical Specification 19101 “Design of Fibre-Polymer Composite Structures” (binnen het veld van de Eurocodes) wordt er op woensdag 12 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd over ervaringen, onderzoek en nieuwe methoden. Namens NEN, CROW, CompositesNL, RWS, Platform Bruggen en IABSE-NL  nodigen wij u uit op 12 oktober 2022, 16:30 – 19:00 uur Zalencentrum NDC den Hommel , Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. De inschrijving voor dit seminar is gratis, registratie voor deze bijeenkomst via de link, die sluit op 5 oktober; de bevestiging van de registratie wordt daarna verstuurd.

De Nederlandse commissie Vezelversterkte Kunststof Constructies (NEN-VKC) heeft een grote inbreng gehad (op basis van de ervaringen met CROW-CUR Aanbeveling 96:2019) bij de opbouw van deze Technical Specification in Europa. De informatiebijeenkomst kent dan ook de volgende agenda:

  • de ervaringen met de CROW-CUR Aanbeveling 96:2019;
  • een overzicht van lopende en toekomstige onderzoeken bij TU Delft en Inholland;
  • inzage van voorbeeldberekeningen t.b.v. werkbaarheid TS19101 voor de praktijk;
  • een introductie op ontwerpmethoden en technieken;
  • vooruitblik werkzaamheden voor het komend jaar tot publicatie EUROCODE.

Tot slot zal een vooruitblik op de verdere ontwikkelingen worden toegelicht - de opbouw van een nationale bijlage op de preénorm en de verdere ontwikkelingen voor de praktijk.

 

Woensdag, 12 oktober 2022
Zalencentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

16:30

Inloop en ontvangst

16:45

Welkom en introductie Technical Specification TS 19101
- Voorzitter spiegelcommissie NEN VKC, Ane de Boer

16:50

 

Inbedding in het veld van de Eurocodes
-   Mark Lurvink, NEN

17:00

 Ervaringen met CROW-CUR Aanbeveling 96:2019

-    Jan Hiddingh, Provincie Groningen; Johan de Boon, Rijkswaterstaat;  Erik van Uden, Solico; Joost van den Berg, CompositesNL

17:45

 

Uitgewerkte voorbeelden t.b.v. TS19101 en onderzoek/onderwijs t.b.v. VVK 

-  Marko Pavlović, TU Delft; Rogier Nijssen, Inholland

18:10

Korte Pauze

18:20

Methoden en technieken in TS19101
- Liesbeth Tromp, RoyalHaskoningDHV

18:50

Vooruitblik Nationale Annex & Handboek Inspecties VVK Draagconstructies
- Voorzitter spiegelcommissie NEN VKC

18:55

 

Overhandiging préNorm TS 19101 aan RWS Lidewij van Wagensveld
- Voorzitter spiegelcommissie VKC

19:00

Afsluiting

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen 1 punt voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister: 1 KE/PE punten.