coronavirus

Vragen & Antwoorden: de Betonvereniging en het coronavirus

Bijgewerkt: 2 oktober 2020

De coronacrisis neemt weer aangrijpende vormen aan in Nederland en de situatie kan hierdoor veranderen. In navolging op deze ontwikkelingen heeft de Betonvereniging maatregelen getroffen. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over zaken die betrekking hebben op de Betonvereniging en het coronavirus. 

Het overzicht is met zorg samengesteld. De ontwikkelingen volgen elkaar echter in zo’n hoog tempo op, dat wij vragen om rekening te houden met het feit dat de informatie is gebaseerd op de actualiteit van vandaag en dat de situatie morgen anders kan zijn. Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.


Voor algemene vragen over het coronavirus en de maatregelen die je zelf kunt treffen, verwijzen wij graag naar de website van het RIVM.

Gaan geplande activiteiten van de Betonvereniging door?

Ja, alle cursussen, opleidingen en toetsen in het najaar van 2020 gaan door zoals nu gepland. We houden ons hierbij aan alle richtlijnen en adviezen van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand, desinfectiemiddelen beschikbaar en extra ventilatie. We hebben onze cursusgroepen verkleind en tegelijkertijd maken we waar mogelijk gebruik van grotere lesruimtes. Sommige langere cursussen hebben zowel een fysieke als een online planning, zodat we indien nodig makkelijk kunnen schakelen naar volledig online onderwijs. Laboratoriumcursussen die alleen fysiek plaats kunnen vinden, zullen doorgaan in groepen van maximaal 8 personen en in laboratoria waarin voldoende afstand gehouden kan worden. Zodra de cursisten zelf aan de slag gaan, worden de groepen opgesplitst in 2x4 personen. De Betonvereniging stelt de gezondheid van haar cursisten en docenten voorop! Dit is ook de reden dat we iedereen zeer dringend verzoeken om niet deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst als er klachten zijn die kunnen wijzen op een corona-infectie. Als iemand zich hier niet aan houdt, zullen wij gedwongen zijn om diegene te verzoeken om te vertrekken. We gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn, omdat al onze deelnemers en docenten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf en voor het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

Waarom geven jullie fysieke lessen? Waarom gebeurt niet alles online?

Deze vragen hebben wij onszelf ook gesteld, maar we maken een bewuste keuze om toch ook fysieke lessen in te blijven plannen. De redenen voor onze keuze zijn tweeledig. Ten eerste zijn er cursussen die online niet of heel lastig uitvoerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan laboratoriumcursussen waarbij de deelnemers proeven moeten uitvoeren. Het voordoen van de proef zou nog wel online kunnen, maar om de uitvoering te oefenen met terugkoppeling van een docent, moeten deelnemer en docent bij elkaar komen. In dit soort gevallen zorgen wij ervoor dat we alle RIVM richtlijnen opvolgen. Ten tweede is er een duidelijke meerwaarde in fysiek onderwijs. Docenten en deelnemers komen makkelijker en beter met elkaar in contact, wat het leerproces bevordert. Docenten kunnen adequater reageren op de groep en bepaalde lesactiviteiten zijn vele malen makkelijker uitvoerbaar, zoals discussies of groepswerk. Deelnemers voelen minder terughoudendheid om vragen te stellen en waarderen het persoonlijke contact met de docent en de andere deelnemers. Onze ervaring met online onderwijs in de afgelopen maanden leert ons dat er veel mogelijk is en het wegvallen van reistijd is een groot voordeel, maar elkaar in de ogen kunnen kijken en als mens contact leggen, blijft heel zinvol bij het leren. Vandaar dat we waar mogelijk kiezen voor mengvormen, een combinatie van online en fysieke lessen, voor het beste van beide werelden.


Gaan geplande vergaderingen van de Betonvereniging door?

Ja, alle geplande vergaderingen gaan door, zoveel mogelijk online via Microsoft Teams.

Kan ik de Betonvereniging bereiken?

Zoals bij veel bedrijven in Nederland werken onze medewerkers op advies van de overheid zoveel mogelijk thuis om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard blijven wij per mail en telefoon bereikbaar voor jullie vragen.

Kan ik mijn cursus ook online volgen?

Wij zijn bezig om een deel van onze cursussen te digitaliseren. Op deze korte termijn is dat nog niet voor alle cursussen en opleidingen te realiseren. Mocht dit mogelijk worden voor jouw cursus, dan laten we dat weten. 

Kan ik me nog aanmelden voor cursussen of opleidingen?

Zeker! Ons cursusaanbod biedt allerlei mogelijkheden.