coronavirus

Vragen & Antwoorden: de Betonvereniging en het coronavirus

Bijgewerkt: 29 april 2020 13:00u

De coronacrisis neemt aangrijpende vormen aan in Nederland en de situatie verandert hierdoor van dag tot dag. In navolging op deze ontwikkelingen heeft de Betonvereniging maatregelen getroffen. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over zaken die betrekking hebben op de Betonvereniging en het coronavirus. 

Het overzicht is met zorg samengesteld. De ontwikkelingen volgen elkaar echter in zo’n hoog tempo op, dat wij vragen om rekening te houden met het feit dat de informatie is gebaseerd op de actualiteit van vandaag en dat de situatie morgen anders kan zijn. Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.


Voor algemene vragen over het coronavirus en de maatregelen die je zelf kunt treffen, verwijzen wij graag naar de website van het RIVM.

Gaan geplande activiteiten van de Betonvereniging door?

Alle cursussen, opleidingen en bijeenkomsten die gepland stonden voor de periode tot 1 juni zijn tot nader order opgeschort en zullen niet plaatsvinden op de geplande datum. De Betonvereniging onderzoekt de mogelijkheden om deze activiteiten te verplaatsen naar een ander moment en om online onderwijs in te zetten. De betreffende cursisten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Gaan geplande vergaderingen van de Betonvereniging door?

Alle vergaderingen die gepland stonden voor de periode tot 1 juni zullen in overleg met de betreffende personen worden omgezet naar online Microsoft Teams vergaderingen.

Kan ik de Betonvereniging bereiken?

Zoals bij veel bedrijven in Nederland werken onze medewerkers op advies van de overheid zoveel mogelijk thuis om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze werkwijze aan te passen en kan het voorkomen dat wij minder goed bereikbaar zijn dan je van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor om begrip en verzoeken iedereen om onze website en social media zoveel mogelijk in de gaten te houden om op de hoogte te blijven. Momenteel wordt er hard gewerkt om iedereen van de juiste informatie te voorzien en duidelijkheid te verschaffen.

Wat gebeurt er met cursussen en opleidingen die zouden starten in april/mei?

Afhankelijk van de cursus zullen we deze online geven of uitstellen tot na de zomer. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.  

Kan ik mijn cursus ook online volgen?

Wij zijn bezig om een deel van onze cursussen te digitaliseren. Op deze korte termijn is dat nog niet voor alle cursussen en opleidingen te realiseren. Mocht dit mogelijk worden voor jouw cursus, dan laten we dat weten. 

Wat zijn de financiële gevolgen als mijn cursus niet plaatsvindt op de geplande datum?

Ons uitgangspunt is dat we er alles aan doen om alle uitgestelde cursussen opnieuw in te plannen en mogelijkheden te creëren voor deelname op een moment dat voor iedereen passend is. 

Wat als mijn cursus of opleiding verschoven wordt en ik niet beschikbaar ben op de nieuwe datum?

We zullen proberen om cursussen en opleidingen altijd weer in te plannen op dezelfde cursusdag. Waren de bijeenkomsten tot nu toe op dinsdagen, dan zullen we deze weer op dinsdagen gaan plannen, tenzij de beschikbaarheid van de docent ons dwingt om daarvan af te wijken. Ook zullen we zo snel mogelijk communiceren over nieuwe cursusdata, om de kans te verkleinen dat het problemen oplevert in de agenda’s. Mocht dit op individueel niveau toch onvoldoende zijn, neem dan contact op en we zoeken samen naar een oplossing.

Wat gebeurt er met geplande toetsen?

Toetsen die gepland staan tussen nu en 1 juni gaan niet door. Toetsen die volgen op cursussen die nu opgeschort zijn, zullen ook opgeschoven worden. We kunnen natuurlijk pas toetsen gaan afnemen als alle bijeenkomsten zijn afgerond. Bij het opnieuw inplannen van de cursussen, zullen we ook een nieuwe toetsdatum plannen. Het is mogelijk dat we hierbij de toetsing aanpassen aan digitale afname.

Kan ik me nog aanmelden voor cursussen of opleidingen?

Zeker! Ons cursusaanbod biedt allerlei mogelijkheden.