Wijziging persoonlijk lidmaatschap Betonvereniging

Per 1 januari 2019 voert de Betonvereniging een aantal wijzigingen door in het lidmaatschap van persoonlijke leden, studentleden en gepensioneerde leden. Voor persoonlijke leden en gepensioneerde leden gaat vanaf 1 januari 2019 een vast tarief gelden van € 45,00 inclusief omzetbelasting per jaar.

Voor studentleden is het lidmaatschap de eerste 2 jaar gratis en zal voor bestaande en nieuwe studentleden ingaan op 1 januari 2019. Na deze 2 jaar zal het lidmaatschap worden omgezet in een persoonlijk lidmaatschap.

Voor persoonlijke leden, studentleden en gepensioneerde leden vervalt voor alle cursussen en opleidingen met een startdatum vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om deze te volgen tegen de gereduceerde prijs. Alle andere voordelen van het lidmaatschap waaronder het bezoeken van seminars en congressen (waaronder de Betondag) tegen de gereduceerde prijs blijven van toepassing vanaf 1 januari 2019.

De wijzigingen worden per 1 januari 2019 doorgevoerd. Persoonlijke leden, studentleden en gepensioneerde leden hebben het recht om het lidmaatschap 2019 van de Betonvereniging op te zeggen. Wij verzoeken u dit vóór 20 december 2018 aan ons kenbaar te maken via info@betonvereniging.nl. Daarna zullen wij overgaan tot facturatie van het lidmaatschap voor 2019.