Wijziging privacyregels

Vanaf 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacyregels van toepassing. De Betonvereniging heeft kritisch gekeken naar de persoonsgegevens en welke gegevens opgeslagen mogen worden. Tevens heeft de Betonvereniging een Privacy Statement opgesteld.
Graag brengen wij deze onder uw aandacht waarin u kunt lezen hoe de Betonvereniging met uw persoonsgegevens omgaat . U treft deze verklaring hier.