Stroomschema alle werkvoorbereiding en uitvoering opleidingen

Basiscursus Betonuitvoering Prefab Stelleur Spanmonteur Voorspantechniek Uitvoering Betontechnologie in de uitvoering [bun] Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden [bhu] Bouwputten uitvoering Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv] Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu] Schoon beton in de praktijk / CUR 100 Basiskennis Beton Technologie [bbt] Betontechnologisch Adviseur [bta]
Ga terug naar opleidingen