Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen Module 1
Ontwerp

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Startdatum: vrijdag 01 januari 2021
Plaats: Groningen
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

 

Klik op deze link voor het lesprogramma.

Deze opleiding gaat met name in op de bouw- en geotechnische facetten van deze omvangrijke maatschappelijke problematiek. Er wordt veel aandacht besteed aan het analyseren en begrijpen wat een aardbeving doet met een bestaande constructie en hoe je omgaat met onzekerheden en onbekendheden. Dat is een expertise die normaliter alleen door ‘doorgewinterde’ constructeurs wordt beheerst. Echter, de enige manier om nog seismische capaciteit toe te kennen aan de bestaande bouw is door de gebouwen diepgaand te analyseren met niet-lineaire, dynamische modellen.Kennis van eigen-frequenties en responsies van constructies op dynamische belastingen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de rol van dynamica in de beroepspraktijk van constructeurs.

Hoewel de trillingsbron bij een aardbeving van een andere orde is, zal kennis die is opgedaan in de cursus Aardbevingsbestendig herstellen en ontwerpen zeer waardevol zijn bij het realiseren van relatief lichte constructies (o.a. fiets – en voetgangersbruggen) en ontwerpen van (relatief slanke) hoogbouw. En wat te denken van oude binnensteden (o.a. Gouda, Amsterdam, Leiden, Haarlem) die te maken hebben met trillingen door zwaar verkeer, wat tot schade kan leiden aan gebouwen en woonhuizen. Door de opgedane ‘ervaring’ in deze cursus vergroot men het inzicht naar werkelijk gedrag van een constructie. Daarmee kan antwoord worden gegeven op allerlei vraagstukken, die nu nog onvoldoende aandacht krijgen waaronder ook bijzondere problemen zoals temperatuur en ontploffingen.

In de opleiding komen aan bod: kennis van dynamica, normen m.b.t. Eurocode 8 (aardbevingen), NPR 9998, diverse toepassingen van bouwmaterialen en constructies in het aardbevingsgebied m.b.t. metselwerk, staal, hout, beton, funderingsaspecten, modelleringssystemen en verschillende rekenvoorbeelden.

Na de opleiding heeft de deelnemer kennis en vaardigheden m.b.t. seismische beoordelingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden van bouwwerken en kunstwerken. De opleiding bestaat uit 2 modules. Beide zijn opgenomen in de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen (CVW).

Elke module bestaat uit 6 opleidingsdagen van 9.15 uur tot 16.15 uur, met een eindtoets als afsluiting op dag 7.

De totale opleiding (module 1 en module 2 opgeteld) heeft een SBU (studiebelastingsuren) van 135 uur.

Bij voldoende aanmeldingen start op 3 oktober 2019 module 1.

Lesdagen zijn gepland op 3 en 17 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december 2019. De kennistoets wordt gehouden op 10 januari 2020. 

De opleiding is niet alleen bestemd voor adviseurs, constructief ontwerpers, constructeurs en toezichthouders en voor geo-technici, ontwerpers van nieuwbouw en herstellers van bestaande bouw, die in hun werk te maken krijgen met de aardbevingsproblematiek, maar eveneens voor constructeurs die te maken krijgen met eigen-frequenties en responsies van constructies op dynamische belastingen en niet-lineaire, dynamische modellen.  

Hbo+/wo

U heeft een bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal bachelorniveau met ten minste 5 jaar werkervaring of masterniveau.    

 

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

U dient module 1 met goed gevolg af te sluiten om te kunnen starten met module 2.

Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen Module 2

De module wordt afgesloten met een eindtoets op dag 7.

Resultaat

Na de opleiding heeft de deelnemer kennis en vaardigheden m.b.t. seismische beoordelingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden van bouwwerken en kunstwerken.

De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Betonvereniging, EPI-kenniscentrum, TNO, PAO, Stichting Stapelbouw, Bouwen met Staal, Deltares, SHR.

De opleiding bestaat uit 2 modules. Beide zijn opgenomen in de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen (CVW).

Bedankt