Basiskennis Beton Constructieleer [bbc]
Ontwerp

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Utrecht
Functioneringsniveau: mbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Deel A. Algemene Constructieleer
• Schematisering en belastingen
• Oplegreacties en krachtswerking
• Inwendige spanningen
• Wapenen van betonconstructies

Deel B. Betonconstructieleer
• Materiaaleigenschappen beton en staal
• Zuivere buiging – dwarskracht – wringing - pons
• Scheurvorming
• Verankeren en lassen betonstaal
• Balken – platen - wanden – kolommen – voorspannen
• Lezen van wapeningstekening

De onderwerpen worden in 10 wekelijkse lesavonden van 3 lesuren behandeld.
De kennisoverdracht geschiedt door middel van mondeling onderricht aan de hand van het boek 'Constructieleer Gewapend Beton' – Braam & Lagendijk (CB2) en een voor deze cursus ontwikkeld dictaat.

De cursus is bestemd voor mbo'ers die door nascholing en werkervaring zijn doorgegroeid naar een functie waarbij inzicht in krachtswerking van (beton)constructies van belang is, zoals:
- uitvoerders in de bouw
- inspecteurs/toezichthouders
- betontekenaars/modelleurs

Voor deze cursus heb je een MBO-diploma Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) nodig en moet je de nodige werkervaring bezitten.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Betononderhoudskundige

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in de krachtswerking van (beton)constructies en hoe een constructie zich gedraagt als deze wordt belast. Tevens kun je een constructief onveilige situatie onderbouwen, met toegepaste mechanica en betonconstructieleer op het niveau van 2e jaar hbo Civiele techniek of Bouwkunde. Daarbij hoef je niet te rekenen!
Bij voldoende resultaat van het examen verkrijg je een deelcertificaat.

Haal hier het (deel)examenreglement op.

Bedankt