Basiskennis Beton Technologie [bbt] Gouda
Technologie

Een must voor iedereen die met beton werkt!

Kennis van betontechnologie is van cruciaal belang voor iedereen die zich bezighoudt met het bouwen en onderhouden van betonconstructies. De basiskennis van betontechnologie die je in deze cursus opdoet is eigenlijk de minimale kennis die je moet hebben als je met beton werkt. De cursus dient als inleiding voor de opleidingen Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur en Betononderhoudskundige en is tevens een aanrader voor constructeurs en aannemers.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 12 lesavonden van 2 1/2 uur
Startdatum: maandag 09 september 2019
Plaats: Barendrecht, (Den Bosch en Ruinen 10-9-2019)
Examendatum: 16 december 2019
Bedrijfsledenprijs: € 1.330,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.645,-- excl. btw.
Alleen examen: € 705,-- Prijs niet-leden: €830,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 6

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

 

De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema's:

A. De korrels
toeslagmaterialen – Invloed op eigenschappen beton– Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels - Achtergrondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen
B. De lijm
Cementsteen - Water-cementfactor - Overige invloeden op De Lijm – Water - Cement en bindmiddel - Vulstoffen
C. De toevoegingen
Hulpstoffen - Pigmenten en Kleurstoffen – Vezels - Verwerken van vezels
D. Het Mengselontwerp
Eisen aan de betonsamenstelling - Keuze van de materialen - Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen
E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie
Verwerkbaarheid - Betontechnologische aandachtspunten - Speciale betontechnieken
F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving

Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt.

De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in de zomer van 2015 geactualiseerd dictaat van de Betonvereniging.

De cursus is bestemd voor:
- iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton
- iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen
- aannemers en constructeurs.

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
•    Diploma MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4)
•    Diploma Betonlaborant BV behaald in 2011 of later.
•    HAVO/VWO, de profielen 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid'.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving.
Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat "Basiskennis Beton Technologie bbt".

Aan de geslaagden wordt een deelcertificaat 'Basiskennis Betontechnologie bbt' verstrekt.
Dit deelcertificaat is een verplicht onderdeel voor de vervolgcursussen in de opleidingen Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV en Betononderhoudskundige BV. Het is mogelijk deel te nemen aan het deelexamen zonder de cursus te volgen.

Examenreglement

Bedankt