Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Den Bosch
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

 • De cursus is als volgt opgebouwd:     
 • Bouwplaatsinrichting
 • Bouwkuipen en kelders
 • Wapening, herkenning, fabricagemogelijkheden, voorspanning, tekenen, arbo
 • Prefabriceren van wapening in de verschillende bouwsectoren
 • Materialenkennis bekistingen en plaatmateriaal
 • Kosten en planning
 • Hulpconstructies: beoordelen van berekeningen en veiligheid
 • Ondersteuningsconstructies
 • Systeembekistingen
 • Bekistingsconstructies
  * Uitvoeringsmethoden

De cursus bestaat uit twaalf lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.
Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.

De cursus is bestemd voor:
- leidinggevende functionarissen op de bouwplaatsen zoals uitvoerders, toezichthoudend personeel,  werkvoorbereiders en bekistingstekenaars
- deelnemers die minimaal twee jaar ervaring hebben als uitvoerder/werkvoorbereider
- toeleveranciers aan de bouw

Als vooropleiding heb je ten minste nodig: 
-       HBO Bouwkunde of Civiele Techniek 
-       MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider. 
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Na het volgen van de cursus heb je gedegen kennis van de diverse uitvoeringsaspecten van betonbouw, zowel wapening als bekistingen. Tevens heb je kennis van de hulpconstructies en de bouwkuipen waarbinnen wordt gebouwd, zodat je in staat bent sneller en goedkoper te werken.

Bij goed resultaat van het schriftelijke examen verkrijg je een deelcertificaat, onderdeel van de Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV.

Bedankt