Betonconstructeur BV/BmS (module)
Ontwerp

Verbreed je basiskennis met beton


Heb je recent de deeltijdopleiding Staalconstructeur BV/BmS met goed gevolg doorlopen? Dan kun je je expertise eenvoudig verbreden door ook de specialisatie Beton te volgen. Met deze aanvulling ben je extra goed inzetbaar bij elk ingenieursbureau! En de opstap naar de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS wordt zo een stuk eenvoudiger. 
Dit diploma geeft recht op toelating tot de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS.

 

Naamswijziging van constructeursopleidingen
Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2018-2019 gaan onze vertrouwde constructeursopleidingen (ASEng, BSEng en MSEng) van naam wijzigen. Met de nieuwe naamgeving wordt ingespeeld op het functiehuis dat veel constructiebureaus hanteren: van tekenaar-constructeur/modelleur via constructeur tot constructief ontwerper.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 15 lesmiddag/avonden van 6 uur
Plaats: Utrecht
Bedrijfsledenprijs: € 2.260,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.660,- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 24 KE/PE

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Het programma omvat de volgende vakken:

Module deel:
• construeren beton (specialisatie)
• materiaalkunde en uitvoering beton (specialisatie)
• praktijkopdracht beton
• toegepaste mechanica:  Bijzondere onderwerpen en Statisch Onbepaald

 

 

De opleiding wordt met name in een hoorcollegevorm gegeven. De kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van studieboeken, dictaten en case-studies.
In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen.
Daarnaast dient de cursist zelf een aantal studieboeken aan te schaffen, ter waarde van ca. € 250,- 

De opleiding is bestemd voor:
- staalconstructeurs BSEng die zich ook de basisvaardigheden van het construeren in beton eigen willen maken.

Je hebt ten minste het diploma Staalconstructeur BSEng (Bouwen met Staal).

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

Betonconstructeur MSEng

Het merendeel van de vakken worden afgesloten met tentamens.
Bij voldoende resultaat ontvangt men het diploma Betonconstructeur BSEng.
Dit diploma geeft recht op toelating tot de MSEng opleiding Betonconstructeur *) en op het voeren van de titel BSEng (Bachelor of Structural Engineering).

*MSEng = Master of Structural Engineering, een Masteropleiding i.s.m. de TU-Delft.

Bedankt