Betonlaborant
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 8 lesdagen van 6 uur, en drie practicumdagdelen
Startdatum: dinsdag 01 september 2020
Plaats: Drachten, Kootwijkerbroek, Rotterdam, Venlo
Functioneringsniveau: vmbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Tijdens het theoriegedeelte worden de navolgende onderwerpen behandeld:

  • controle op toeslagmaterialen, hulpstoffen en water;
  • eenvoudige mengselberekening; 
  • uitvoering van de laboratoriumproeven die nodig zijn bij de controle van betonspecie en beton;
  • het toetsen van de laboratoriumresultaten aan de eisen van de geldende normen. 


Instructies in het laboratorium maken deel uit van de theorielessen. 

Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit
• acht lesdagen van zes lesuren, om de veertien dagen, en
• drie practicumdagdelen.

De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren proeven, ook buiten de lesdagen. Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen.

personeel dat werkzaam is in laboratoria van betonmortelbedrijven, betonfabrieken, aannemingsbedrijven, (betontechnologische) adviesbureaus en overheidsinstellingen
personeel dat in het bezit is van minimaal één van de diploma’s: Basiskennis Beton Algemeen [bba], certificaat ‘Betonvakman Basiscursus’ van de BFBN of mbo-diploma Bouwkunde, Infratechniek of laboratorium (bol 4, voorheen MTS)

Om tot de opleiding te worden toegelaten, dient men in het bezit te zijn van één van de onderstaande diploma's: 
* diploma  Basiskennis Beton Algemeen bba
* certificaat 'Betonvakman Basiscursus' van de BFBN 
* diploma BOL-4 opleiding Bouwkunde, Infratechniek of laboratorium 

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Practicumtoets en schriftelijk examen.
De toetsing bestaat uit een
1. beoordeling van een aantal practicumopdrachten, uitgevoerd in eigen werksituatie en tijdens practicumdagen;
2. schriftelijke toets over het theoriegedeelte, centraal afgenomen in Utrecht.

Er mag pas aan de schriftelijke toets worden deelgenomen als de practicumopdrachten voldoende zijn uitgevoerd.

Na het met goed gevolg afleggen van de toetsing wordt het diploma "Betonlaborant BV" verkregen, als bedoeld in art. 9.6.1 van NEN 8005 en art. 7.8.2 van de BRL 1801.

Examenreglement

Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig de laboratoriumwerkzaamheden uit te voeren, die horen bij het vervaardigen en controleren van betonspecie en beton. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog. Met het behaalde diploma voldoe je aan de eisen die zijn gesteld in art. 7.8.2 van de BRL 1801 Betonmortel.

 

Bedankt