Betontechnologie in de uitvoering [bun]
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Betontechnologie en ontwerpaspecten
•    cement
•    hulpstoffen
•    betonsoorten
•    ontwerpaspecten

Storten van beton en sterkteontwikkeling
•    vóór het storten van beton
•    het storten van beton
•    na het betonstorten
•    sterkteontwikkeling
•    ontkisten

Esthetisch beton; betontechnologie, bekisting en afwerking
•    materiaaltechnologie
•    betonsoorten voor schoonbeton
•    aandachtspunten bij constructievormen
•    keuzes tussen ter plaatse gestort en prefabbeton
•    duurzaam schoonbeton
•    bekisting + ontkistingsmiddelen
•    wapening
•    afstandhouders
•    stortproces
•    ontkisten
•    afwerken stortvlak & betonoppervlak

De cursus bestaat uit drie lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.

Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.

 

Betonstorten module 2 (Betontechnologie in de uitvoering [bun]) is een onderdeel van de cursus Betonstorten van voorbereiding tot verhardingsbeheersing en is uitstekend apart te volgen.

De cursus is bestemd voor:
- uitvoerders, werkvoorbereiders, projectcoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
• mbo werk- en denkniveau
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Deze cursus is onderdeel van de  opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereiding BV.
De opleiding bestaat uit de cursussen.

Bekistingen hulpconstructies [bhu]
Betonstorten van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvn]


De cursussen behandelen alle aspecten die aan de orde komen bij het toepassen van het materiaal beton op de bouwplaats.

De cursussen worden afgesloten met een examen, waarna een deelcertificaat kan worden verkregen. Wanneer de drie cursussen met succes zijn afgesloten, verwerft men het diploma Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV, een diploma waarmee men op EQF-niveau 5 alle technische aspecten van het tot stand komen van betonwerken van enige omvang in theorie beheerst.

Je weet uit welke hoofdbestanddelen beton bestaat en hoe deze bestanddelen met elkaar reageren. Verder weet je hoe te handelen bij het bestellen en storten van betonspecie, hoe de sterkteontwikkeling verloopt en wat het belang is van een goede nabehandeling. Tot slot heb je kennis van de invloed die de bekisting heeft op het betonoppervlak en het esthetisch resultaat op de betonconstructie.


Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van deelname.

Bedankt