Betontechnologisch Adviseren
Technologie

Dit is de laatste module van de opleiding Betontechnologisch Adviseur BV. Je volgt deze opleiding als je werkt of gaat werken binnen de driehoek betonconstructeur-uitvoerder-betontechnoloog. Je haalt zo de kennis en vaardigheden in huis om te adviseren over de samenstelling en verwerking van betonspecie. Je leert om te beoordelen wat de invloed is van bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton. Als specialisme kun je hierna de cursussen Schoon Beton of Prefab Beton volgen.

Cursus Informatie
Startdatum: woensdag 10 januari 2024
Plaats: Vianen
Examendatum: 03 juli 2024
Bedrijfsledenprijs: € 3.210,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 4.585,- excl. btw.
Alleen examen: € Inbegrepen in het cursusgeld excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo

Cursusdagen: 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 april 2024.

Lestijden 9:00-16:00 uur

Examen (mondeling) in Gouda op 3 juli 2024.

De cursus bestaat uit zeven dagen van zes lesuren, eens in de veertien dagen. Wanneer je bent ingeschreven voor de cursus, ben je ook automatisch ingeschreven voor het examen. De examinering bestaat uit twee delen:

  1. het opstellen van een schriftelijk betontechnologisch advies van een praktijkgeval uit bij voorkeur de eigen werksituatie van de kandidaat
  2. een mondelinge toelichting op het schriftelijk geformuleerde advies 
    U wordt alleen uitgenodigd voor deze mondelinge toelichting indien het schriftelijke betontechnologische advies als voldoende is beoordeeld.

De cursus is bestemd voor 
● betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieursbureaus en de overheid; 
● uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven; 
● betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken.

De cursus bta is een onderdeel van de opleiding Betontechnologisch Adviseur BV. Voor het met succes afronden van deze cursus is het van belang een werk- en denkniveau op HBO-niveau te bezitten, om 

  • zowel mondeling als schriftelijk een goed advies te kunnen verwoorden en te verdedigen, en


Als vooropleiding is vereist:

  • het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of daarna óf 
  • het diploma Betontechnoloog BV, behaald in 2007 of daarna, met voldoende werkervaring en nascholing. 

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Zelfverdichtend beton

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het examen.

Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, én in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding, ontvangen het diploma 'Betontechnologisch Adviseur BV'.

Na het volgen van de cursus ben je in staat schade te analyseren aan jong beton en te adviseren over herstel. Tevens ben je een belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog. Je adviseert de specialisten en helpt hen met diverse betonsoorten en uitvoeringsmethodieken nieuwe wegen te bewandelen.