Betontechnoloog [bte]
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Nieuwegein
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

 

De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema's: 
A. Samenstellen van beton 
Algemeen schema voor het ontwerpen van betonsamenstellingen 
– uitwerking voor mengselontwerp van traditioneel beton, zelfverdichtend beton en aardvochtig beton. 
B. Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen 
Beton met bijzondere specificaties – beton met hoge duurzaamheid – bijzondere uitvoeringsmethoden (storten/ aanbrengen/verwerken/afwerken) 
C. Beton in de kist 
Horizontale betonspeciedruk – gewogen rijpheid – temperatuurbeheersing – nabehandeling – ontkisten 
D. Uiterlijk van beton 
Uiterlijk van beton in de voorschriften – belangrijke invloedsfactoren op het uiterlijk – veel voorkomende onvolkomenheden en herstelmaatregelen en hoe te voorkomen
E. Procesbeheersing 
Procesbeheersing – statistische begrippen – conformiteitscontrole – familieconcept –statistische procesbeheersing 
F. Beoordelen van beton als eindproduct 
Visuele inspectie – afnamecriteria bij betonproducten en vooraf vervaardigde betonelementen – beoordeling van de druksterkte – onderzoek naar de duurzaamheid

De cursus bestaat uit 11 avonden van 2 uur, die in principe wekelijks plaatsvinden. 
De kennisoverdracht vindt plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in 2015 geheel herzien dictaat van de Betonvereniging.

De cursus is bestemd voor de functionaris op de betoncentrale en in de betonproductenindustrie,
verantwoordelijk voor de mengselsamenstelling en de productie.

Als vooropleiding heb je tenminste nodig:
• Basiskennis Beton Technologie bbt *) en
• Diploma Betonlaborant BV bla of Deelcertificaat Practicum Betontechnologie pbt **).
*) Afgestudeerden aan de TU Delft fac. CiTG die het mastercollege 5110 Concrete Science and Technology met goed resultaat hebben gevolgd, verkrijgen hiervoor vrijstelling. Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.
**) De cursus Practicum Betontechnologie wordt georganiseerd zodra bekend is welke deelnemers aan de cursus Betontechnoloog bte het diploma Betonlaborant BV niet bezitten.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Na het volgen van de cursus kun je (mits je voldoende praktijkervaring hebt) aan de slag als Betontechnoloog. Je bent verantwoordelijk voor het mengselontwerp en de kwaliteitsbewaking v an de productie van betonspecie.
Tevens ben je in staat te werken volgens de eisen in art. 9.6.1 van NEN 8005 en art. 5.8.1 van de Beoordelingsrichtlijn 1801 ‘Betonmortel’.

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het deelexamen. 
Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, èn in het bezit zijn van de vereiste vooropleidingen, ontvangen het diploma 'Betontechnoloog BV'. 
Deelname aan het deelexamen is niet beperkt tot hen die de cursus hebben gevolgd.

Examenreglement

Bedankt