Bouwputten uitvoering
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Bouwputten onmisbaar bij ontwerp ondergrondse ruimten
De cursus is een module uit de cursus Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden bhu.
In stedelijk gebied wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondergrondse ruimten van één of meer bouwlagen diep. Om dergelijke constructies te kunnen bouwen moet een bouwput worden gecreëerd door de grond tot de gewenste diepte te ontgraven. Daarnaast is een bouwput ook nodig voor de bouw van ondergrondse infrastructuur (bijv. tunnels, riolering, etc.). Het ontwerp van ondergrondse ruimten en infrastructuur hangt nauw samen met de uitvoering van de bouwput. Hierbij is er geen onderscheid tussen utiliteitsbouw, civiele en industriële bouw.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 3 lesmiddag/avonden van 4 uur
Plaats: Gouda
Bedrijfsledenprijs: € 985,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.235,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

De cursus is als volgt opgebouwd:
•    in Nederland gangbare uitvoeringsmethoden;
•    keuzebepalende factoren;
•    bouwputbegrenzingen en –voorzieningen;
•    bemaling;
•    ondersteuning bouwputwanden;
•    overige ontwerp- en uitvoeringsaspecten;
•    installatietechnieken;
•    profielen en aftakmogelijkheden;
•    verankeringen (groutankers)/stempels;
•    vertaling damwandberekening naar ontwerp gording/stempelramen;
•    detaillering stempelramen.

De cursus bestaat uit drie lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor de cursus samengesteld dictaat.
De docenten zijn deskundigen op het gebied van grondmechanica en uitvoering.

De cursus is bestemd voor:
- leidinggevende functionarissen op de bouwplaats
- uitvoerders
- toezichthoudend personeel
- werkvoorbereiders

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:

  • HBO Bouwkunde of Civiele Techniek
  • MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider.
  • Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

In deze cursus krijg je de beginselen aangereikt waarmee je je verder kunt bekwamen in de werkvoorbereiding en uitvoering. Na het volgen van deze cursus heb je kennis van de belangrijkste ontwerpoverwegingen en valkuilen bij het inrichten van een bouwkuip. Ook kun je de meest voorkomende uitvoeringsmethoden onderscheiden en een gefundeerde keuze maken voor jouw project.
Enthousiaste deelname levert je een bewijs van deelname op.

Bedankt