Bruggen
Ontwerp

Bestaande uit de modulen: algemeen, betonnen bruggen, stalen bruggen en beweegbare bruggen, staal-betonnen bruggen , bestaande bruggen

Inleiding:

Na de invoering van de VBB, VOSB en de VOBB zijn al vele bruggen gebouwd. Bij vele bruggen wordt nu gerekend met de Eurocode’s. Daarnaast worden bruggen steeds vaker aangepast. Een herberekening van een bestaande brug geeft de nodige discussie, idem voor vernieuwbouw. Een zwaardere belasting door gewijzigd verkeersaanbod vraagt vaak om aanpassingen.
De invloed van aerodynamica (windbelasting / trilling) is vaak groter dan verwacht. Kortom reden genoeg voor een cursus. Gezien de diversiteit aan onderwerpen is de cursus in vijf modulen gesplitst.
Aangezien de modulen 2, 3, 4 en 5 verder borduren op de eerste module verdient het sterk de aanbeveling dat u eerst de eerste module “Algemeen” volgt.

De cursus wordt naar verwachting in 2019 opnieuw aangeboden.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Module 1: Algemeen,
• Ontwerp
– Managen ontwerpproces
– Overzicht Bouwbesluit
– Brugtypen, Keuzes typen en materiaal
– Steunpuntsafstand en statisch systeem
– Krachtenverdeling
– Kostenraming
– Voegovergangen/ vasthoudpunten
– typen opleggingen
– ontwerp en uitvoerbaarheid
– ontwerp en onderhoudbaarheid
• Belasting
– Belastingfactoren
– Belastingen (weg- en spoorverkeer)
– voorschriften
– EC normen
– te verwachten mutaties t.g.v. normwijzigingen
• Trillingen & dynamica
– Begrippen en mechanismen
– Aërodynamica verkeersdynamica en comfort
– Ontwerpprincipes, aandachtspunten en maatregelen
– Windtunneltesten
– Cases

 

Module 2: betonnen bruggen,
• VBB
– Wijzigingen VBB
– consequentie wijziging belasting
• Materiaal
– materiaaleigenschappen
– materiaalfactoren
• Dimensionering
– duurzaamheid
– uiterste grenstoestand
– bruikbaarheids grenstoestand
• Detaillering
– min/max wapening
– dwarskrachtwapening
– prefab onderdelen /voegverbindingen
• Case
– Versterken van bestaande constructies


Module 3: Bruggen bestaand,

- Algemeen
- Voorschriften
- Regelgeving
- Eisen
- Beton
- Staal
-

Module 4a: Stalen bruggen,
– Ontwikkelingen
– (Eurocode- )normen en richtlijnen;
– Ontwerpprincipes (spoor-, langzaam-)verkeersbruggen ;
– Brugtypen, integraalbruggen;
– Rijvloeren;
– Kabels en hangers;
– Detaillering en uitvoering;
– Mechanisch gedrag;
– Verbindingen ;
– Specifieke aandachtspunten;
– Rekenvoorbeelden ;

Module 4b: Beweegbare bruggen,
• Veiligheid
– Regelgeving
– Gevaren
– veiligheidseisen
• VOBB
– Installaties & aandrijving
– Belastingen
– Mechanische uitrusting


Module 5: Staal-beton bruggen,
• keuze staal-beton
– voor- en nadelen,
– globale ontwerpregels,
– economische afweging
– verbinding staal - beton
– voorschriften

Met deze cursus heeft de cursist een praktische kijk verworven om een brug te ontwerpen en kritisch te beoordelen.

De cursus is bestemd voor constructeurs en werkvoorbereiders van ingenieursbureaus, aannemers en overheden.

Deze pagina heeft nog geen informatie
Nog geen Cursus Coördinator toegewezen

 

Vervolgcursussen

Deze pagina heeft nog geen informatie
Bedankt