CO2-arm aanbieden en uitvragen
Technologie

Het terugbrengen van CO2-emissies naar beheersbare en verantwoorde proporties is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het materiaal Beton ligt in de discussies over de uitdagingen en de mogelijkheden, onder het vergrootglas. (de productie van) Beton is namelijk een belangrijke factor in de totale CO2-uitstoot. Daarnaast nemen de kosten van CO2-emissies snel toe.

Aanbieders van beton(producten) en bouwoplossingen staan niet alleen voor de opgave om de gevraagde CO2-reductie te realiseren, maar ook om hun opdrachtgever (de uitvrager) te betrekken bij de mogelijke oplossingen. Opdrachtgevers, aan de andere kant, staan in toenemende mate voor de uitdaging om CO2-reducerende oplossingen mee te nemen in hun opdrachtverstrekking.

Dit spanningsveld vereist niet alleen kennis van deze materie maar ook de inzichten en vaardigheden om elkaar te informeren, adviseren en te betrekken. Weten wat speelt en wat de mogelijkheden zijn is cruciaal voor een succesvolle aanbesteding en uitvoering van de opdracht.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 13:00-16:30 uur
Startdatum: woensdag 03 april 2024
Plaats: Nieuwegein
Bedrijfsledenprijs: € 1.305,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.880,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo

Deze interessante cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Cursusdagen: woensdag 1, 8 en 15 november.


De cursus ‘CO2-arm aanbieden en uitvragen’ biedt ruimte voor vragen, antwoorden, discussie en het vinden van oplossingen. Je leert hoe je CO2-arm aanbieden of uitvragen vorm kan geven op zowel productniveau, als op procesniveau. Ook staan we stil bij de samenwerkingen tussen aanbieders en opdrachtgevers. Welke mogelijkheden en hindernissen zich voor kunnen doen en vooral hoe je daarmee om kunt gaan.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Dagdeel 1: CO2-arm aanbieden en uitvragen op productniveau

 • Inzicht in oorzaken van CO2-emissies van betonproducten (in relatie tot LCA scopes)
 • LCA impact voorbeelden van verschillende ontwerpkeuzes
 • Slimmere Bouwplanning
 • Ontwerpen voor hergebruik
 • Betonkernactivering
 • Levensduurverlenging
 • Welke CO2-reductie kan ik bereiken door wijzigingen in mijn grondstofkeuze?
 • Wat betekenen de gemaakte keuzes voor de hoogte van de inkoop/investering, productie, onderhoud, prijs en kwaliteit en waardebehoud van het bouwwerk?
 • Mogelijkheden en beperkingen als gevolg van normgeving en technische eisen

Dagdeel 2: CO2-arm aanbieden en uitvragen op procesniveau

 • Welke handelingsperspectieven op procesniveau zijn beschikbaar?
 • Welke handelingsperspectieven zijn op materiaalkeuze van toepassing?
 • Wat kan ik los van de materiaalkeuze nog aan CO2-reductie realiseren?
 • Welke hindernissen kom ik in de praktijk tegen bij het reduceren van CO2?
 • Hoe zorg ik dat ik krijg wat we hebben afgesproken?

Dagdeel 3: Meer CO2-reductie door samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders

 • Introductie Bouwwaarde model.
 • Welke vormen van afstemming of overleg in de betonketen zijn nodig voor nog verdere reductie?
 • Met wie moet ik samenwerken en in welke fase van het proces of project?
 • Hoe vermijden we schijnoplossingen?

Voor aanbieders van beton(producten) en bouwoplossingen, zoals: producenten, technologen, ontwerpers, sales, aannemers, etc. En voor uitvragers/opdrachtgevers, zoals: overheden, beheerders, investeerders, aannemers, inkopers, etc.

Deelname aan deze cursus levert 3 punten op voor het Constructeursregister.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Een passend vervolg geven aan de cursus ‘CO2-arm aanbieden en uitvragen'? 

De cursus ‘CO2-arm aanbieden en uitvragen' maakt deel uit van een complete Leergang over Duurzaamheid en Circulariteit.

De leergang biedt naast deze cursus nog de volgende cursussen:
Introductie MKI
MKI berekenen in de infra
MPG eisen en betontoepassingen

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.