CO2 arm aanbieden
Technologie

Het terugbrengen van CO2-emissies naar beheersbare en verantwoorde proporties is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het materiaal Beton ligt in de discussies over de uitdagingen en de mogelijkheden, onder het vergrootglas. (de productie van) Beton is namelijk een belangrijke factor in de totale CO2-uitstoot. Wereldwijd zal de bouwproductie – en daarmee het gebruik van beton – verder toenemen. Dit heeft uiteraard consequenties voor de totale CO2-uitstoot. Daarnaast nemen de kosten van CO2-emissies snel toe.

Als aanbieder van beton(producten) en bouwoplossingen sta je niet alleen voor de opgave om de gevraagde CO2-reductie te realiseren, maar ook om je opdrachtgever (de uitvrager) te betrekken bij jouw oplossingen.

De cursus ‘CO2-arm aanbieden’ biedt ruimte voor vragen, antwoorden, discussie en het vinden van oplossingen. Je leert hoe je CO2-arm aanbieden vorm kan geven op zowel productniveau, als op procesniveau. Ook staan we stil bij de samenwerkingen tussen aanbieders en opdrachtgevers. Welke mogelijkheden en hindernissen zich voor kunnen doen en vooral hoe je daarmee om kunt gaan.

Meld je aan voor maandag 23 oktober!

Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

Cursus Informatie
Cursusduur: 13:00-16:30 uur
Startdatum: woensdag 01 november 2023
Plaats: Nieuwegein
Bedrijfsledenprijs: € 1.250,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.785,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 3

Deze interessante cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten

De cursus ‘CO2-arm aanbieden’ biedt ruimte voor vragen, antwoorden, discussie en het vinden van oplossingen. Je leert hoe je CO2-arm aanbieden vorm kan geven op zowel productniveau, als op procesniveau. Ook staan we stil bij de samenwerkingen tussen aanbieders en opdrachtgevers. Welke mogelijkheden en hindernissen zich voor kunnen doen en vooral hoe je daarmee om kunt gaan.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

https://youtu.be/0-RjJ8-FAE4 

Dagdeel 1: CO2-arm aanbieden op productniveau
• Inzicht in oorzaken van CO2 emissies van betonproducten (focus op LCA scope A1 – A5)
• LCA voorbeelden van verschillende betonsamenstellingen.
• Welke CO2-reductie kan ik bereiken door wijzigingen in mijn grondstofkeuze? Wat is de impact van hergebruikt materiaal?
• Wat betekenen mijn keuzes voor de kosten van mijn inkoop, productie en de prijs en kwaliteit van mijn materiaal?
• Mogelijkheden en beperkingen als gevolg van normgeving en technische eisen.
• Ontwikkeling in beschikbaarheid/schaarste van alternatieve bindmiddelen (bijv. slak).

Dagdeel 2: CO2-arm aanbieden op procesniveau
• Welke handelingsperspectieven op procesniveau zijn vooral voor aanbieders beschikbaar?
• Welke handelingsperspectieven zijn op materiaalkeuze van toepassing?
• Wat kan ik los van de materiaalkeuze nog aan CO2-reductie realiseren?
• Welke hindernissen kom ik in de praktijk tegen bij het reduceren van CO2?

Dagdeel 3: Meer CO2-reductie door samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders
• Introductie Bouwwaarde model.
• Welke vormen van afstemming of overleg in de betonketen zijn nodig voor nog verdere reductie?
• Met wie moet ik samenwerken en in welke fase van het proces of project?

Eenieder die zich in de rol van aanbieder van beton(producten) en bouwoplossingen bevindt, zoals producenten, technologen, ontwerpers, sales, aannemers, etc.

Deelname aan deze cursus levert 3 punten op voor het Constructeursregister.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

De cursus ‘CO2-arm aanbieden’ maakt deel uit van een complete Leergang over CO2-reductie. Naast deze cursus is er ook een variant voor opdrachtgevers:

Wil je meer kennis en inzicht over de handelingsperspectieven en de oplossingen om CO2-uitstoot te reduceren, volg dan de cursus

Andere cursussen binnen duurzaamheid sluiten wellicht ook aan op de specifieke opleidingsbehoefte.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.