CO2 arm uitvragen
Technologie

Als opdrachtgever (uitvrager) sta je in toenemende mate voor de uitdaging om CO2-reducerende oplossingen mee te nemen in jouw opdrachtverstrekking.
Dat vereist niet alleen kennis van deze materie maar ook de inzichten en vaardigheden om de aanbiedende partij(en) van beton(producten) en bouwoplossingen in jouw opdracht te betrekken.
Weten wat speelt en wat de mogelijkheden zijn is cruciaal voor een succesvolle aanbesteding.

Meld je aan voor maandag 23 oktober!

Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

Cursus Informatie
Cursusduur: 13:00-16:30 uur
Startdatum: woensdag 01 november 2023
Plaats: Nieuwegein
Bedrijfsledenprijs: € 1.250,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.785,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 3

Deze interessante cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten

De cursus ‘CO2-arm aanbieden’ biedt ruimte voor vragen, antwoorden, discussie en het vinden van oplossingen. Je leert hoe je CO2-arm aanbieden vorm kan geven op zowel productniveau, als op procesniveau. Ook staan we stil bij de samenwerkingen tussen aanbieders en opdrachtgevers. Welke mogelijkheden en hindernissen zich voor kunnen doen en vooral hoe je daarmee om kunt gaan.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Dagdeel 1: CO2-arm uitvragen op productniveau
• Inzicht in oorzaken van CO2-emissies van betonproducten (focus op LCA scope A4 & 5 – B – C – D)
• LCA impact voorbeelden van verschillende ontwerpkeuzes
• Slimmere Bouwplanning
• Ontwerpen voor hergebruik
• Betonkernactivering
• Levensduurverlenging
• Welke CO2-reductie kan ik bereiken door wijzigingen in mijn grondstofkeuze?
• Wat betekenen mijn keuzes voor de hoogte van mijn investering, onderhoud, kwaliteit en waardebehoud van mijn bouwwerk?
• Mogelijkheden en beperkingen als gevolg van normgeving en technische eisen
• Hoe vermijd ik het uitvragen van schijnoplossingen?

Dagdeel 2: CO2-arm uitvragen op procesniveau
• Verdieping Handelingsperspectieven voor uitvragers (hoe vraag ik effectiever uit?)
• Hoe kan ik mijn leverancier helpen zijn milieuprofiel te verbeteren?
• Hoe kan mijn leverancier mij helpen mijn milieuprofiel te verbeteren?
• Welke hindernissen kom ik in de praktijk tegen bij het reduceren van CO2?
• Hoe zorg ik dat ik krijg wat we hebben afgesproken?

Dagdeel 3: Meer CO2-reductie door samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders
• Introductie Bouwwaarde model.
• Welke vormen van afstemming of overleg in de betonketen zijn nodig voor nog verdere reductie?
• Met wie moet ik samenwerken en in welke fase van het proces of project?
• Hoe vermijden we schijnoplossingen?

Eenieder die zich in de rol van uitvrager/opdrachtgever bevindt, zoals: overheden, beheerders, investeerders, aannemers, inkopers, etc.

Deelname aan deze cursus levert 3 punten op voor het Constructeursregister.

https://youtu.be/Odevz9zdg0I 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

 De cursus ‘CO2-arm uitvragen’ maakt deel uit van een complete Leergang over CO2-reductie. Naast deze cursus is er ook een variant voor opdrachtnemers:

Wil je meer kennis en inzicht over de handelingsperspectieven en de oplossingen om CO2-uitstoot te reduceren, volg dan de cursus

Andere cursussen binnen duurzaamheid sluiten wellicht ook aan op de specifieke opleidingsbehoefte.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.