Constructief Ontwerper BV/BmS
Ontwerp

Bereik een hoger niveau als technisch vakkundig constructeur

Het ontwerpproces in de Bouw- en Infrasector vormt steeds meer een geïntegreerd geheel van product- en procesontwikkeling. De opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS speelt daar continu op in. Een goede en veilige constructie ontstaat niet vanzelf. Het ontwerpproces is bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid worden in het ontwerpstadium gemaakt.
De opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS is afgestemd op constructief afgestudeerden van een hogeschool die hun kennis willen verdiepen en verbreden in bouwkundige en/of civiele-infraconstructies op masterniveau.

Naamswijziging van constructeursopleidingen
Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2018-2019 gaan onze vertrouwde constructeursopleidingen (ASEng, BSEng en MSEng) van naam wijzigen. Met de nieuwe naamgeving wordt ingespeeld op het functiehuis dat veel constructiebureaus hanteren: van tekenaar-constructeur/modelleur via constructeur tot constructief ontwerper.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 560 uur/jaar
Startdatum: dinsdag 10 september 2019
Plaats: Utrecht
Niet bedrijfsledenprijs: € Kosten in € (ex. b.t.w.) 1e jaar 4.650,-- niet-leden 5.580,-- 2e jaar 4.650,-- niet-leden 5.580,-- 3e jaar 4.650,-- niet-leden 5.580,-- excl. btw.
Alleen examen: € Kosten 3e jaar is inclusief de Afstudeeropdracht; wilt u alleen afstuderen? Dan zijn de kosten AO 2.345,-- resp. 2.755,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 160

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Het programma is te uitgebreid om hier in het kort te beschrijven. Vraag hiervoor de studiegids aan of download de studiegids vanaf de speciale website www.bvbms.nl.

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van ca. 30 docenten, voor het merendeel afkomstig uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Neem ook eens een kijkje op het Onderwijsportaal van deze studie op www.bvbms.nl.

De opleiding beslaat drie jaren. Het programma is te uitgebreid om hier te beschrijven, maar is te vinden in de studiegids en te downloaden van onze website www.bvbms.nl. Globaal ziet het programma er als volgt uit:
- Deel 1: De eerste twee jaar (36 lesdagen per jaar) krijgt de deelnemer een grote hoeveelheid theoretische en praktische kennis aangereikt, die vrijwel direct in de dagelijkse constructeurspraktijk kan worden toegepast. Het eerste jaar is algemeen en ontwerp gericht. Het tweede jaar ligt de focus op de keuze beton of staal.
- Deel 2: In het derde jaar krijgt de deelnemer enkele specialistische vakken (12 lesdagen), waarna in januari een afstudeeropdracht/thesis volgt.

Kosten zijn inclusief eigen lesmateriaal, koffie en thee. Daarnaast dient u enkele boeken aan te schaffen en de beschikking te hebben over een 68 bits  laptop. De kosten van aan te schaffen boeken varieert van € 250,- tot € 500,- afhankelijk van wat men reeds in bezit heeft.

De opleiding is bestemd voor beton- cq staalconstructeurs die zich verder willen bekwamen in het constructief ontwerpen.

De cursist dient in het bezit te zijn van een HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met specialisatie Constructie, of het diploma Beton- c.q. Staalconstructeur BSEng (voorheen HBO+), of het diploma Beton- c.q. Staalconstructeur HTI (het HTI-diploma geeft vrijstelling voor het 1e studiejaar).  

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

Meesterproef PMSE

Na het volgen van de opleiding heb je de theoretische en praktische kennis om als zelfstandig constructief ontwerper te opereren. Tevens ben je in staat om constructieve vraagstukken op te lossen met toepassing van varianten en alternatieven bij het constructief ontwerpen.

Bedankt