Constructieve ankers voor beton
Ontwerp

Alles wat je moet weten van ankerverbindingen

Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar daar wordt in de praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan. Als constructief ontwerper moet je tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen maken en als toezichthouder / uitvoerder moet je actie kunnen ondernemen bij wijzigingen in de uitvoering. In deze cursus, die samen met ankerleveranciers is ontwikkeld, komt dit soort zaken uitgebreid aan bod.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 4 middagen van 4.5 lesuren
Plaats: Utrecht
Bedrijfsledenprijs: € 1.380,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.645,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 9

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Blok 1 Algemene informatie
Toepassingsgebied
Vooraf- of achteraf aangebrachte ankers en verschil
Ankertypen
Keuze van typen
Video en praktijk presentatie m.b.t. het plaatsen van ankers

Blok 2 Gedrag van ankers
Toepassingsgebied CEN, TS 1992-4
Achtergrond berekeningsmethoden
Werkingsprincipes ankers
Bezwijkmechanismen
Afstandsmontage
Kolomvoetplaatverbinding

Blok 3 Uitvoering en praktijkgevallen
CUR 25 deel II / Uitvoering
BRL 0509 en kwaliteitszorg
Bijzondere belastingsgevallen
Ankers in verhard beton
Wet- en regelgeving, met o.a. ETA, TR en CEN/TS

Blok 4 Voor de constructeur
Rekenvoorbeelden uit de praktijk
Veiligheidsfilosofie en veiligheden
Toepassing ETA, EOTA, TR, CEN-TS 1992-4 (praktijkvoorbeelden)
Verschillen in uitgangspunten (praktijkvoorbeelden)

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van ieder 4.5 lesuren. Er wordt gebruik gemaakt van een powerPoint presentatie en de uitgewerkte voorbeelden.

Lestijden

13.00 - 17.30 uur

De cursus is bestemd voor:
- constructeurs en ontwerpers die bij het ontwerp ankerverbindingen toepassen
- toezichthouders en uitvoerders die in de praktijk met de uitvoeringsproblemen worden geconfronteerd.

Als vooropleiding heb je ten minste een hbo-diploma of een hbo-werk- en denkniveau.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

Resultaat

Na het volgen van de cursus heb je vakkennis en ken je de achtergronden van het gedrag van ankerverbindingen. Hiermee ben je in staat de juiste typen ankers en plaatsing te kiezen bij de gegeven omstandigheden.
Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van deelname.

Bedankt