Construeren Beton Stabiliteit
Ontwerp

Construeren Beton Stabiliteit, is een 3e jaars vak in de opleiding Constructief Ontwerpen dat als module kan worden gevolgd.
De cursus wordt gegeven in 3 bijeenkomsten van 3 lesuren. En wordt afgesloten met een (facultatief) tentamen.

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: De cursus is nog niet gepland
Plaats: Utrecht
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Stabiliteit
Kernen
Wand met gaten

Deze cursus is een module van de opleiding MSEng Betonconstructeur BV.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie lesuren.

Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau.

Voor deze opleiding is vooropleiding HBO/TU-niveau vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

De cursus wordt (facultatief) afgesloten met een tentamen.
Geslaagden ontvangen een deelcertificaat van de opleiding Betonconstructeur MSEng of een Bewijs van deelname.

De student kan beoordelen of sprake is van een ongeschoord, een geschoord of een schorend constructiedeel.
De student kan de kniklengte van een constructiedeel berekenen en rekenkundig beoordelen of een tweede-orde berekening moet worden uitgevoerd. De student kan rekenen met verende inklemmingen.
De student kan, gebruik makend van de theorie van de nominale kromming en de nominale stijfheid (Euler), een tweede-orde berekening maken en kan de maatgevende doorsnede identificeren.
De student kan de buigstijfheid van een door normaalkracht belaste gewapend beton doorsnede berekenen of met tabellen vaststellen.
Statisch bepaalde en onbepaalde systemen van kernen kunnen worden opgesteld en de horizontale belastingen op een individuele kern kunnen worden berekend.
De student heeft kennis van de basisprincipes van de analyse van de "wand met gaten" en kan, mede gebruik makend van nomogrammen, doorsnede- en lateikrachten en horizontale verplaatsingen berekenen.

 

 

Bedankt