EEM voor constructeurs
Ontwerp

De krachtige rekenmethode 'EEM'
De cursus is een module van de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS. Je krijgt aan de hand van softwareprogramma's inzicht in de eindige-elementenmethode bij staafconstructies. De focus in de cursus ligt bij 1D- en 2D-constructies, die zijn opgebouwd uit elementen en knopen. Naast het volgen van theorie maak je zelf opdrachten met softwareprogramma's, waarbij een eigen 64 bits laptop vereist is.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 13 bijeenkomsten van 3 uur
Plaats: Utrecht
Bedrijfsledenprijs: € 2.305,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.710,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 24 bij voldoende resultaat examen of 18 bij alleen deelname lessen

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Het eerste deel van de cursus wordt benut om inzicht in de eindige elementen-methode te verwerven ten aanzien van staafconstructies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de softwareprogramma's Maple en Matrixframe.

• Introductie Eindige elementen methode
• Vakwerken
• Portalen en raamwerken
• Verenmodellen

Aansluitend wordt gemodelleerd op een tweetal constructietypen, te weten een schijf-probleem en een plaatprobleem, ontleent aan een staalconstructie en een betonconstructie. De te maken opdracht wordt gemaakt met het softwareprogramma Diana of een gelijkwaardig pakket.

• Opfrissen EEM en uitleg case
• Modelleren
• Theorie Schijven
• Theorie Platen
• Elementen
• Resultaatverwerking
• Aanvullende onderwerpen
• Presentatie case-resultaten
De constructeur weet hierna ook voor andere in de praktijk voorkomende constructietypen zijn weg te vinden.

Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken hebben met het berekenen van constructies, zoals kolommen en liggers en in constructies opgebouwd uit platen en schijven, vaak in ruimtelijke samenstelling.

Het eerste deel van de cursus wordt benut om inzicht in de eindige elementen-methode te verwerven ten aanzien van staafconstructies. Aansluitend wordt gemodelleerd op een tweetal constructietypen, te weten een schijf-probleem en een plaatprobleem, ontleent aan een betonconstructie. De te maken opdracht wordt gemaakt met het softwareprogramma Diana of een gelijkwaardig pakket.

Deze cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten, twee praktijkopdrachten en een tentamen.

Kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat, met gebruik van laptop.

Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken hebben met het berekenen van constructies, zoals kolommen en liggers en in constructies opgebouwd uit platen en schijven, vaak in ruimtelijke samenstelling.

Voor deze opleiding is vooropleiding op HBO/TU niveau vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

De cursus wordt afgesloten met één tentamen en een huiswerkopdracht.
Voldoende resultaat levert een deelcertificaat op.

Na het volgen van de cursus kun je omgaan met een krachtige rekenmethode, de 'Eindige-ElementenMethode' (EEM). Je hebt kennis van de manier waarop de mechanicaproblemen gestructureerd gemodelleerd worden, zodat ze door de computer kunnen worden opgelost. Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt.

Bedankt