Metselmortellaborant
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: mbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Na een hoofdstuk met algemene informatie over het werk van een laborant (doel, kalibratie, certificatie en kwaliteitszorg) volgt een hoofdstuk met algemene informatie over metselwerk.
Daarna komen de beschrijvingen van de grondstoffen aan de beurt: bindmiddelen en vulstoffen, toeslagmaterialen, water en hulpstoffen. Dit vormt de basis voor de bespreking van de eigenschappen van metselspecie en metselmortel.
Een belangrijk onderdeel vormt de bespreking van de beproevingsmethodieken van metselspecie en –mortel; het gebruik van de Europese normen is daar een onderdeel van. Tot slot komen het fabriceren en produceren van metselspecie en de uitvoering van metselwerk aan de orde.
Een essentieel onderdeel is, dat de cursist in eigen omgeving proeven moet uitvoeren, waarvan verslag moet worden gedaan in een apart practicumonderdeel. Daarbij moet de cursist tevens aantonen het uitvoeren van beproevingen te beheersen.

De cursus bestaat uit
• vier lesdagen van zes uur, eens per veertien dagen, en
• een practicumdagdeel

De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven dictaat, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten.
Een Nederlandse bewerking van de relevante normen over metselspeciebeproeving is in het cursusmateriaal opgenomen.

De cursus is bedoeld voor allen die proeven op metselspecies uitvoeren of de uitkomsten ervan beoordelen en adviezen over de uitvoering op de bouwplaats geven.

Rekenvaardigheid, alsmede basiskennis van natuurkunde en scheikunde is vereist zoals dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt onderwezen.

Werkzaam zijn in de branche is een vereiste.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Het examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen, waaraan mag worden deelgenomen wanneer men de practicumproeven voldoende heeft uitgevoerd.

Als het theoretisch examen met een voldoende is afgesloten, verkrijgt men het diploma 'Metselmortellaborant BV'.

Laboranten, betrokken bij de vervaardiging van metselspecies in welke vorm dan ook, alle in de norm genoemde beproevingen te kunnen laten uitvoeren en op de bouwplaats inzicht kunnen geven in het vervaardigen van metselspecie en metselwerk.

 

Bedankt