Practicum Betontechnologie [ptb]
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Utrecht
Functioneringsniveau: mbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Het practicum bestaat uit twee delen:
In deel 1 wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de grondstoffen van betonspecie zoals monsterneming, vochthuishouding, korrelgroottebepaling, volumieke massa en kalibratie.
Deel 2 is meer toegespitst op het geschiktheidsonderzoek van betonspecie en beton, zoals onderzoek naar volumieke massa, luchtgehalte, water-cementfactor, consistentie, druksterkte en de ijkgrafiek t.b.v. het rijpheidsonderzoek.

De cursus bestaat uit twee lesdagen van zes uur met theorie en demonstraties en twee dagdelen, waarin je proeven in een laboratorium moet uitvoeren. Tussen de theoriedag en het dagdeel waarin je proeven in een laboratorium moet uitvoeren, moet je in een laboratorium in je eigen werksituatie 'huiswerkopdrachten' uitvoeren, waarover je moet rapporteren. Mocht je geen laboratorium ter beschikking hebben, dan kan de Betonvereniging daarin bemiddelen. De gehele cursus wordt binnen dertien weken afgerond.

Lestijden 9.00-16.00 uur.

De cursus is bestemd voor:
- deelnemers aan de opleiding Betontechnoloog BV die niet in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV
- betontechnologen, die in hun opleiding tot Betontechnoloog BV geen practicum hebben gevolgd en zich willen nascholen

De cursus is een onderdeel van de opleiding tot 'Betontechnoloog BV'.
Om zinvol deel te kunnen nemen moet je ten minste kennis gemaakt te hebben met de theoretische achtergronden van de te behandelen proeven. Het bezit van één van onderstaande diploma's is dan ook vereist:
•    het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of later.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Betontechnoloog

Het deelexamen is in de vorm van twee dagdelen practicumopdrachten.
Wanneer de huiswerkopdrachten en deze practicumopdrachten met een voldoende zijn afgerond, wordt het Deelcertificaat 'Practicum Betontechnologie pte' uitgereikt.

Na het volgen van de cursus heb je kennis gemaakt met de werkzaamheden in het betonlaboratorium, zodat je de beproevingsresultaten op de juiste waarde kunt interpreteren. 

 

Bedankt