Schoon beton in de praktijk / CUR 100
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Utrecht
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning versie 0

Technische invalshoeken:
• Besteksomschrijving en relevante normen (basis CUR-Aanbeveling 100)
• Prestatie-eisen waaraan betonmortel voor schoon beton moet voldoen
• Invloed van bekistingsmateriaal op oppervlaktestructuur en kleur
• Invloed van bekistingssystemen op vorm en plaats van stortnaden
• De keuze van de uitvoeringsmethode in relatie tot bekisting
• Het opstellen van een stortplan en de randvoorwaarden
• Het oplossen van gebreken tijdens de realisatie

Procesmatige invalshoeken:
• Het vastleggen van kritische stappen in een werkplan
• Overzicht betrokken partijen
• Welke inbreng wordt er van elkaar verwacht?
• Invloed van wisselend weersgesteldheden op het resultaat
• Het beheersbaar maken van het proces
• Het treffen van maatregelen passend bij de weersgesteldheden

De cursus beslaat vier middagen van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand de presentaties van de verschillende docenten.

Lestijden
13.00 - 17.00 uur

De cursus is bestemd voor:
- calculatoren, werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders van de aannemer bij schoon-betonconstructies
- leveranciers van bekistingen, betonspecie en prefab-betonelementen
- toezichthouders

Voor deze cursus heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Je moet echter wel openstaan voor een evenwichtige samenwerking tussen de diverse disciplines. Alleen dan weten de calculator en de werkvoorbereider wat de ontwerper voor ogen staat en met welke handelingen in de uitvoering je dat kunt bereiken. Dit geldt evenzeer voor de leveranciers van zowel de betonspecie als de bekisting, de uitvoerders en/of projectleiders en toezichthouders. Iedereen moet buiten zijn eigen vakgebied kunnen kijken om bij uitvoering en eventuele wijzigingen de juiste actie te kunnen ondernemen.

 

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van schoon beton en van alle betrokken partijen om te komen tot het van tevoren afgesproken resultaat in kwaliteit en uiterlijk. Door risico’s te beheersen kun je faalkosten voorkomen.
Bij voldoende participatie wordt een bewijs van deelname versterkt.

Bedankt