Schoonbeton in de Praktijk
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Wanneer een opdrachtgever eisen stelt aan het uiterlijk van het betonoppervlak, of specifiek vraagt om schoonbeton, dan zijn daarvoor vele technische mogelijkheden. Maar even belangrijk is een goede afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
In de cursus ‘Schoonbeton in de Praktijk’ leren onze enthousiaste experts/docenten jou graag hoe je de CUR 100 inzet als leidraad om afspraken te maken en de juiste verwachtingen te scheppen, welke (technische) mogelijkheden je hebt om kleuren en effecten te realiseren en hoe je het gewenste resultaat kunt bereiken met de juiste voorbereiding, bekisting en uitvoering.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 14:00-18:00 uur
Startdatum: woensdag 15 mei 2024
Plaats: Woerden
Bedrijfsledenprijs: € 1.620,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.315,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Deze interessante cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur.

De cursusdagen: 15, 22, 29 mei en 12 juni.

In deze cursus ga je ook praktisch aan de slag. Gedurende de eerste drie dagdelen werk je een case uit. In het vierde dagdeel behandelen we deze uitwerkingen.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Leerdoelen in deze cursus:

CUR 100 en projectspecificatie

 • De cursist kent de relevante aanbevelingen in CUR 100
 • De cursist kan een projectspecificatie voor een schoonbeton constructie opstellen en zijn keuzes daarin verantwoorden
 • De cursist kent de stappen uit het werkplan CUR 100 en kan die uitwerken naar een casus

 De kleur van beton

 • De cursist begrijpt de invloed van de grondstoffen van beton op de uiteindelijke kleur van het beton
 • De cursist begrijpt de invloed van het licht en structuur van het oppervlak op de kleur van beton
 • De cursist begrijpt de invloed van veroudering op de kleur van beton
 • De cursist begrijpt de invloed van reparatie technieken op de kleur van beton

 Bekistingen en uitvoering

 • De cursist begrijpt de invloed van uitvoeringsmethoden, bekistingen of mallen om een schoonbeton constructie(deel) te produceren

 Casuïstiek

 • De cursist kan vanuit verschillende disciplines de afwegingen in een ontwerptraject met schoonbeton beschouwen
 • De cursist begrijpt de integrale samenhang tussen ontwerp, materiaalkeuze en constructiemethode
 • De cursist begrijpt hoe de wensen en verwachtingen van de verschillende partijen samenkomen in het ontwerp en de uitvoering van een schoonbeton constructie

 In onderstaande video vertelt docent Martin Snijders kort hoe de cursus is opgebouwd.

https://youtu.be/gHnVg6YnUdE

Werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, opdrachtgevers en toezichthouders

De cursus Schoonbeton in de Praktijk is niet alleen interessant voor werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders, maar zeker ook voor opdrachtgevers en toezichthouders. Ook als je (nog) niet specifiek met Schoonbeton te maken hebt, maar je in de praktijk wel betrokken bent bij de beoordeling van betonoppervlakken en de invloeden daarop.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Een mooi vervolg of voorloper op deze cursus zijn de cursussen:

Of een van de twee cursussen over bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden:

Andere cursussen binnen het domein Werkvoorbereiding en Uitvoering sluiten wellicht ook aan op specifieke opleidingsbehoefte.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.