Verhardingen van Cementbeton, module 1, ontwerp
Ontwerp

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Module 1
Lesdag 1
1 Inleiding
2 Toepassingen
Lesdag 2
3 Betontechnologie
Lesdag 3
4 Ontwerp en dimensionering van betonwegen;VENCON2.0
Lesdag 4
5 Bedrijfsverhardingen en -vloeren in gewapend beton
FLOOR 3.0; demo + training

De cursus omvat acht middag/avondbijeenkomsten. Er worden 2 modules aangeboden van elk 4 bijeenkomsten.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Met de rekenprogramma's VENCON 2.0 en FLOOR 3.0 wordt individueel geoefend. De cursus wordt verzorgd door een docententeam van ervaren specialisten op het gebied van betonverhardingen en –wegen.

4 lesdagen van 16.00 - 21.00 uur

De cursus is bestemd voor:
- ontwerpers van bedrijfsverhardingen en betonwegen bij overheden, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven
- uitvoerders, kwaliteitsfunctionarissen en werkvoorbereiders van bedrijfsverhardingen en betonwegen
- beheerders van betonwegen en bedrijfsterreinen
- kwaliteitsmedewerkers en onderzoekers bij wegenbouwbedrijven, laboratoria en betoncentrales
- docenten in het technisch onderwijs.

Als vooropleiding heb je ten minste een HBO-diploma.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in het ontwerpproces en de uitvoeringstechnieken van betonverhardingen. Tevens ben je in staat de kwaliteit van het product beter te beheersen.
Cursisten krijgen bij voldoende aanwezigheid een bewijs van deelname. Facultatief kun je ook een examen afleggen. Bij goed resultaat ontvang je een diploma.

De cursus kan (facultatief) worden afgesloten met een schriftelijk examen. Geslaagden ontvangen een diploma.
Bij voldoende aanwezigheid wordt een Bewijs van deelname verstrekt aan de niet-geslaagden.

Bedankt