Verhardingen van Cementbeton, module 2, uitvoering
Ontwerp

Inzicht in  de uitvoeringstechnieken van betonverhardingen

Deze cursus richt zich op uitvoeringsaspecten van betonwegen en bedrijfsverhardingen. Met theoretische aspecten en praktische aandachtspunten krijg je inzicht in de uitvoeringstechnieken, om te beginnen met het grondwerk en de funderingen. Daarnaast komt de detaillering van de uitvoering aan bod. Tot slot krijg je kennis aangereikt over ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte verhardingen.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 4 dagen van 4,5 lesuren
Startdatum: dinsdag 03 september 2019
Plaats: Gouda
Bedrijfsledenprijs: € 1.200,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.430,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 5

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Module 2
Lesdag 5
6 Aardebaan, grondwerk en funderingen
Lesdag 6
7 Uitvoeringsaspecten
Lesdag 7
8 Kwaliteitszorg
9 Detaillering wegen en vloeren
Lesdag 8
10 Vloeistofdichte verharding
11 Keuzeonderwerp
Examen

De cursus omvat acht middag/avondbijeenkomsten.
Er worden 2 modules aangeboden van elk 4 bijeenkomsten. 

De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Met de rekenprogramma's VENCON 2.0 en FLOOR 3.0 wordt individueel geoefend. De cursus wordt verzorgd door een docententeam van ervaren specialisten op het gebied van betonverhardingen en –wegen.

De cursus is bestemd voor:
- ontwerpers van bedrijfsverhardingen en betonwegen bij overheden, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven
- uitvoerders, kwaliteitsfunctionarissen en werkvoorbereiders van bedrijfsverhardingen en betonwegen
- beheerders van betonwegen en bedrijfsterreinen
- kwaliteitsmedewerkers en onderzoekers bij wegenbouwbedrijven, laboratoria en betoncentrales
- docenten in het technisch onderwijs

Als vooropleiding heb je ten minste een HBO-diploma.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in het ontwerpproces en de uitvoeringstechnieken van betonverhardingen. Tevens ben je in staat de kwaliteit van het product beter te beheersen.

Cursisten krijgen bij voldoende aanwezigheid een bewijs van deelname. Facultatief kun je ook een examen afleggen. Bij goed resultaat ontvang je een diploma.

Bedankt