Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu]
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Hoe maak je een duurzame betonconstructie?
Functionarissen op de bouwplaats hebben basiskennis nodig van het materiaal beton om te kunnen communiceren met zowel de ontwerpers van de betonconstructie als de leveranciers van de betonspecie. Welke eisen heeft de ontwerper eigenlijk aan het beton gesteld en voor welke detaillering heeft hij gekozen? En hoe kan de betonleverancier helpen om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen?

De cursus is het afsluitende deel binnen het opleidingstraject Betonuitvoerder/werkvoorbereider BV. De kennis is echter ook toegankelijk voor constructeurs en directievoerders die meer willen weten van verhardingsbeheersing.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 3 middag/avonden van 4 lesuren (dit is module 3 van de serie Betonstorten enz.)
Plaats: Gouda
Bedrijfsledenprijs: € 955 excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1210 excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning 2019

•    temperatuurbeheersing
•    betontemperaturen en betoneigenschappen
•    temperatuur- en spanningsanalyses
•    cases
•    methoden ter bepaling van betonsterkte op dag j

 

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van vier uur.
Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor deze cursus ontwikkelde syllabus.

Praktische oefeningen en case studies maken onderdeel uit van het programma Femmasse.

Betonstorten module 3 (Verhardingsbeheersing en Betontechnologische uitvoeringsaspecten [bvo]) is een onderdeel van de cursus Betonstorten van voorbereiding tot verhardingsbeheersing en is uitstekend apart te volgen.

De cursus is bestemd voor een ieder die in zijn of haar functie te maken heeft met verhardend beton, dus betonconstructeurs, betontechnologen, (beton)uitvoerders en werkvoorbereiders.

Wij verwachten een vooropleiding op tenminste MBO+ (BOL-4+)-niveau. 
Specifieke voorkennis is niet vereist (een gezonde nieuwsgierigheid is belangrijker), doch artikelen zoals gepubliceerd in Cement en Betoniek moeten tot de verbeelding spreken.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Deze opleiding bestaat uit drie cursussen:

1.    Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden bhu;
2.    Betonstorten: van voorbereiding tot nabehandeling bvn;
3.    Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten vbu.

De deelnemer kan na afloop van de cursus:
• het fenomeen temperatuurbeheersing beschrijven, inclusief aspecten als historie, oorzaken en gevolgen van scheurvorming, parameters die hierop van invloed zijn en de wijze waarop de gevolgen kunnen worden voorkomen;
• uitleggen waarom gewapend beton, in strijd met het basisprincipe, onder bepaalde omstandigheden niet of slechts in beperkte mate gescheurd mag zijn en deze 'nieuwe' eisen vertalen in en lezen uit een prestatiebestek;
• uiteenzetten hoe scheurvorming in verhardend beton kan worden voorkomen of beperkt in achtereenvolgens het ontwerpstadium, bij het samenstellen van de betonspecie en tijdens de uitvoering;
• de invoer voor temperatuur- en spanningsanalyses beschrijven, de gevoelige parameters aangeven en de volledigheid van de invoergegevens beoordelen;
• de uitkomsten van temperatuur- en spanningsanalyses interpreteren en vertalen in een werkplan.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt, onderdeel van de Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV.

Bedankt