Voorgespannen Beton
Ontwerp

Uitvoeren en controleren van voorgespannen betonconstructies

In de afgelopen vijftig jaar heeft voorgespannen beton een belangrijke plaats in de bouw verworven. Veel ontwerpen van bruggen en gebouwen zouden niet kunnen worden gerealiseerd zonder deze techniek. Deze cursus, een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng, behandelt alles op het gebied van voorgespannen betonconstructies.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 2 x 6 bijeenkomsten van 3 lesuren
Plaats: Utrecht
Bedrijfsledenprijs: € 2.345,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.755,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 24

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

In de cursus worden de navolgende onderwerpen behandeld:
- Inleiding; voorspantechnologie
- Centrisch voorgespannen constructies
- Voorgespannen van op buiging belaste constructies
- Statisch onbepaalde voorgespannen constructies
- Bezwijkveiligheid
- Krimp, kruip, relaxatie en herverdeling door kruip
- Afschuiving
- Scheurwijdte bepaling
- Gedeeltelijk voorgespannen beton
- Detailleren
- Voorspanning zonder aanhechting en uitwendige voorspanning.

De cursus bestaat uit 2 x 6 bijeenkomsten van 3 lesuren. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. De cursus wordt afgesloten in 2 delen met een schriftelijk tentamen. Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt.
Bij voldoende animo bestaat er de mogelijkheid tot een project annex bedrijfsbezoek.

constructeurs op hbo+ / TU-niveau die berekeningen van voorgespannen betonconstructies moeten kunnen uitvoeren en controleren.

Je hebt ten minste een opleiding op HBO+/TU niveau gevolgd. Bovendien moet je de nodige kennis van gewapend beton bezitten.

 

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Peter Hoes

Vervolgcursussen

Betonconstructeur MSEng

Na het volgen van de cursus weet je op welke wijze je voorspanning kunt toepassen en welke aspecten daarbij van belang zijn. Tevens kun je gefundeerde afwegingen maken t.a.v. het toe te passen voorspanniveau, specifieke problemen onderkennen en oplossen en ben je in staat zelfstandig constructies in voorgespannen beton te ontwerpen.
Bij voldoende resultaat van het examen wordt een deelcertificaat verstrekt.

Bedankt