Voorspantechniek uitvoering [vsu]
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: mbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning versie 1

De navolgende onderwerpen worden behandeld:
• Het principe van de voorspanning, verschil tussen gewapend beton en voorgespannen beton;
• Het in het werk brengen van de voorspanelementen; controles voor en na het storten;
• Het spannen, de spanapparatuur en de veiligheidsmaatregelen;
• Het injecteren en de bescherming van de constructie bij een lage temperatuur;
• De belangrijkste systemen;
• Schadegevallen.

De cursus bestaat uit acht lesavonden van tweeënhalf lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Dit dictaat is in het najaar van 2015 geheel herzien!
Halverwege de cursus bezoek je een prefab-betonfabriek en een voorspanbedrijf.

De cursus is bestemd voor:
- (hulp)uitvoerders, opzichters, monteurs, personeel van spanbedrijven en anderen die direct bij het spannen betrokken zijn
- toezichthouders
- constructeurs, tekenaars van voorgespannen betonconstructies.

Als vooropleiding heb je ten minste een MBO-diploma (bol 4) Bouwkunde of Infratechniek.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Na het volgen van de cursus heb je kennis van het materiaal voorgespannen beton, het aanbrengen van voorspanning, de kenmerken van verschillende spansystemen en het spannen. Tevens weet je welke veiligheidsmaatregelen je hierbij moet treffen.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat van het examen ontvang je een diploma.

Bedankt