Waterbouwkundige Constructies
Ontwerp

Met de naar schatting, 85.000 bruggen en viaducten, 83.000 duikers, 19.000 km damwand, 2.400 km kades en 7.800 gemalen, vormen waterbouwkundige constructies verreweg ons grootste publieke bezit. Bij het ontwerp en de realisatie van deze constructies, is een nauwe samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines van groot belang vanwege vaak afwijkende omstandigheden ten opzichte van overige infrastructurele projecten.

Deze integrale benadering vormt dan ook de rode draad binnen deze cursus, zodat deelnemers vanuit hun eigen achtergrond, hun kennis kunnen verdiepen van de vakgebieden waarmee zal worden samengewerkt.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 14:00-18:00 uur
Startdatum: donderdag 07 maart 2024
Plaats: Woerden
Bedrijfsledenprijs: € 1.640,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.345,- excl. btw.
Alleen examen: € n.v.t. excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 8

Deze interessante cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel. De cursusdagen zijn: 7, 21 maart, 4 en 17 april.

In de bijeenkomsten nemen de docenten jou graag mee in de wereld van ontwerp en uitvoering van waterbouwkundige constructies, de geotechnische voorwaarden en aandachtspunten en de met de waterbouwkundige constructies samenhangende betontechnologische aspecten.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. We willen je niet met een hongerig gevoel de weg op laten gaan. Daarom bieden we je na afloop een warme avondmaaltijd aan. Deze maaltijd is optioneel en is een mooie gelegenheid om na te praten.

​Leerdoelen in deze cursus:

  • De deelnemer begrijpt wat waterbouwprojecten onderscheidt van andere infraprojecten.
  • De deelnemer kan de diverse betrokken disciplines, en de raakvlakken/ dynamiek tussen deze disciplines, in een complex constructief waterbouwkundig project, identificeren.
  • De deelnemer weet welke (rand)voorwaarden/ uitgangspunten van toepassing zijn bij zowel het ontwerp als bij de realisatie van een waterbouwkundige constructie.
  • De deelnemer weet welke voorwaarden/ normen van toepassing zijn voor een integraal veilige projectrealisatie (en het effect van het (niet) correct toepassen van deze normen/ voorwaarden).

Constructeurs van ingenieursbureaus of aannemers, werkvoorbereiders (met name die betrokken zijn bij de ontwerpfase van waterbouwkundige constructies), ontwerpleiders, geotechnici, toezichthouders en betontechnologen die samenwerken bij de totstandkoming van waterbouwkundige constructies.

Deelname aan deze cursus levert 8 kennispunten op voor het Constructeursregister.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Het benodigde opleidings- en werk/denkniveau hangt samen met de rol die je met betrekking tot dit onderwerp vervuld (zie verder de doelgroepomschrijving).

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Deze cursus sluit goed aan op de cursus

Andere cursussen binnen het domein Ontwerp en Constructies sluiten wellicht ook aan op specifieke opleidingsbehoefte. 

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.